Terug naar home

Tag "regels"

Kifid: Florius moet schade door mislopen bankspaarhypotheek vergoeden

Florius is volgens de Geschillencommissie van Kifid tekortgeschoten door een bankspaarhypotheek te offreren maar die om te zetten in een annuïtaire variant. De geldverstrekker had de indruk gewekt dat er

(Bron: amweb)   Lees verder

Je hypotheek meeverhuizen

Veel mensen hebben de afgelopen jaren een gunstige hypotheek afgesloten. Als je verhuist, kun je die lage rente dan meenemen? En gelden dezelfde regels voor zzp’ers en ondernemers?

Lees verder

Starter koopt woning op latere leeftijd

Van de huidige woningeigenaren in Nederland geeft 70% aan dat ze hun eerste woning kochten voor hun dertigste jaar. Van de groep huishoudens die in de toekomst verwacht een eerste

Lees verder

Wim Flikweert (ING): ‘In een markt met schaarste zijn regels nodig’

Met maatwerk kunnen consumenten op basis van gezond verstand aan een passende hypotheek worden geholpen. Voor Wim Flikweert, manager Wonen bij ING, is het goed dat de contouren daarvoor zijn

(Bron: amweb)   Lees verder

ISO: ‘Studieschuld kost starter koophuis’

Studieschulden zijn nog steeds van grote invloed op de hoogte van een hypotheek. Dit wordt volgens het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) veroorzaakt doordat hypotheekverstrekkers nog te vaak naar de oorspronkelijke

Lees verder

(Findinet) Studenten klagen over meetellen oude studieschuld bij hypotheekaanvraag

Een studieschuld kan jarenlang gevolgen hebben voor de hoogte van een hypotheek. Hoewel de regels voor studieleningen zijn versoepeld sinds de invoering van het sociaal

Lees verder

Sociale lening maakt hypotheek voor ex-student nog jaren onmogelijk

Ondanks een versoepeling van de regels beperken studieschulden nog altijd drastisch de leencapaciteit voor een eigen woning of maken deze geheel onmogelijk.  Dat blijkt uit een inventarisatie van het Interstedelijk

(Bron: amweb)   Lees verder

Maatwerk bij hypotheken: ‘Pas op voor een volgende crisis’

Steeds meer hypotheken vallen onder de noemer ‘maatwerk’. Toch is het volgens Wouter Schilperoort, hoofd Koop- en Kapitaalmarkt bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en spreker tijdens

(Bron: amweb)   Lees verder

Tijdelijk beroepsverbod hypotheekadviseurs ABN Amro

De Tuchtcommissie Banken heeft in een eerste uitspraak 10 hypotheekadviseur van ABN Amro een beroepsverbod opgelegd, variërend van 2, 4 of 6 weken. De adviseurs overtraden de bankierseed door handtekeningen

Lees verder

ABN Amro en Florius rekken leenbedrag 56-plusser op

Een groeiende groep 56-plussers met een eigen woning wil verhuizen, maar kan vaak geen hypotheek krijgen voor het nieuwe huis. Om deze groep tegemoet te komen kijken Florius en ABN

Lees verder