Terug naar home

Tag "regels"

Taxatie-instituut gooit olie op het vuur in discussie over modeltaxaties

Taxatie-instituut NRVT heeft met een onderzoek de discussie over het gebruik van geautomatiseerde modelwaarderingen bij de waardebepaling van woningen weer aangewakkerd. Taxateurs die een eerder door de NRVT bekritiseerde desktoptaxatie

(Bron: amweb)   Lees verder

Kaag trekt BKR naar zich toe: kredietregistratie wordt overheidstaak

Minister van Financiën Sigrid Kaag presenteert binnenkort een wetsvoorstel dat van kredietregistratie een wettelijke taak maakt. Momenteel is alleen de privaatrechtelijke stichting BKR verantwoordelijk voor kredietregistratie, en zijn er geen

(Bron: amweb)   Lees verder

Puntenstelselverhuurder betrekken bij nieuwe regels box 3

Het verhuren van een woning was de afgelopen jaren erg lucratief. Door marktontwikkelingen en door aanpassingen in wet- en regelgeving wordt het verhuren van een woning veel minder aantrekkelijk. De

(Bron: amweb)   Lees verder

Nadere uitleg over toepassing van NHG beheercriteria bij ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid

De AFM attendeert de sector op de regels die gelden bij ‘ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid’.

Lees verder

Nadere uitleg over toepassing van NHG beheercriteria bij ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft signalen ontvangen dat sommige hypotheekaanbieders standaard de NHG beheercriteria gebruiken om te toetsen of de financiële situatie na relatiebreuk verantwoord is. De AFM attendeert

Lees verder

2023: ‘Eerst de mensen, dan de regels!’

De AFM heeft het plan opgevat om het pensioeninkomen eerder te laten meewegen in de toetsing of een hypotheekverstrekking verantwoord is of niet. Mijn grootste bezwaar? Pensioeninkomen is verwacht toekomstig

Lees verder

Woontransitie Podcast over EU-regels woningmarkt

In de tweede aflevering van de Woontransitie Podcast staat het vertalen van het Europese regelgevingskader naar de Nederlandse woningmarkt centraal. Er wordt onder andere stilgestaan bij de Renovation Wave, het

Lees verder

Met duidelijkere kortingsregelingen kan de starter tóch die te dure woning krijgen

Koopwoningen komen binnen het bereik van starters via soms ingewikkelde kortingsregelingen. Nationale Hypotheek Garantie komt met regels die meer duidelijkheid moeten scheppen.

Lees verder

Rechter accepteert financieringsvoorbehoud met twee regels van hypotheekadviseur

Zit er lijn in het toekennen van boetes bij een betwist beroep op het financieringsvoorbehoud? Een rechter in Lelystad vond een afwijsmailtje van een hypotheekadviseur zonder verdere specificaties van de

(Bron: amweb)   Lees verder

Grotere keuze voor hybride taxaties voor meer soorten woningen

Het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT) heeft de regels aangepast voor hybride taxaties.

Lees verder