Terug naar home

Tag "fiscaal"

Écht opkomen voor woonstarters vraagt om serieuze offers

Fiscaal ingrijpen in de woningmarkt maakt meer verschil dan ‘bouwen, bouwen, bouwen’, schrijven Hans de Geus en Jasper du Pont.

Lees verder

Het woonbeleid is aan grondige renovatie toe

De wooncrisis verleidt tot snelle oplossingen. De hoofdeconomen van Rabobank, ING en ABN Amro schetsen samen met twee hoogleraren beleid voor de lange termijn. Belastingen, hypotheken, huren en nieuwbouw moeten

Lees verder

Ruim een kwart minder hypotheken met NHG

Het beperkt woningaanbod, stimulerend fiscaal-monetair beleid en lage (hypotheek)rentetarieven leidden tot sterk stijgende huizenprijzen in de laatste maanden van 2021. Consumenten namen meer financiële risico’s om een huis te kopen,

Lees verder

Land in lockdown, maar betaalpauze hypotheek niet langer fiscaal ondersteund

Een verkeerd signaal noemt Adfiz het stopzetten van de fiscale tegemoetkoming voor consumenten die een betaalpauze op hun hypotheek hebben. Vanaf 1 januari wordt de aftrekbare periode van de hypotheekrente

(Bron: amweb)   Lees verder

‘Huizenbezitters onrustig door belastingplan DNB’

Als het aan De Nederlandsche Bank (DNB) ligt zullen de fiscale voordelen voor huizenbezitters langzamerhand afgebouwd worden. DNB wil met dit nieuwe voorstel de oververhitte huizenmarkt doen bedaren. Of de

Lees verder

IMF: Nederland legt huiseigenaar fiscaal te veel in de watten

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) heeft voor de derde keer aangegeven dat huiseigenaren in ons land er belastingtechnisch gezien wel heel gunstig uitspringen in vergelijking met huurders. Het onderbrengen van

(Bron: amweb)   Lees verder

Fiscale valkuilen in de eigenwoningregeling

Fiscale regelingen worden in de adviespraktijk regelmatig verkeerd geïnterpreteerd en toegepast. Op 23 maart bespreekt Rob Timmermans een paar van die specifieke situaties in de verhuisregeling, in het aandeel in

Lees verder

Financieel adviseurs willen van hypotheekrenteaftrek af

De eigen woning moet fiscaal gezien veel eenvoudiger behandeld worden. De regels zijn op dit moment namelijk veel te complex.

Lees verder

VFBO-adviseurs willen eigen woning in box 3

Het Verbond van Financiële Beroepsorganisaties (VFBO) pleit voor een sterke vereenvoudiging in de fiscale behandeling van de eigen woning. Woningbezit en daaraan gekoppelde schulden zouden fiscaal moeten verhuizen van box

Lees verder

Nieuwe jubelton minder vaak uitgedeeld

In 2017 werd de fiscaal vriendelijke ‘jubelton’ nieuw leven ingeblazen. Met 35.000 woonschenkingen in 2017 en 2018 wordt daar aanzienlijk minder gebruik van gemaakt dan in de eerste periode. Dit

Lees verder