Terug naar home

Overheid

Miljoenennota 2022: Veerkracht en verder bouwen

Met een verwachte economische groei van 3,5 procent in 2022 herstelt de Nederlandse economie zich opvallend snel van de coronacrisis. Het aantal mensen met werk is hoog, het aantal faillissementen

Lees verder

Toetsrente hypotheken voor vierde kwartaal 5%

De AFM heeft de toetsrente voor het vierde kwartaal van 2021 vastgesteld op 5%.

Lees verder

Zorgen over leengedrag van koopstarters

Het leengedrag van koopstarters baart de Autoriteit Financiële Markten (AFM) zorgen. Hypotheekschulden zijn hoog, studieschulden worden regelmatig niet meegewogen en een deel van hen stapelt kredieten. Dat blijkt uit een

Lees verder

FSC voorziet stevig conjunctureel herstel en ruimte voor structurele hervormingen

De Nederlandse economie laat na de coronacrisis een duidelijk herstel zien. Het Financieel Stabiliteitscomité (FSC) roept het kabinet op om de aandacht nu te verschuiven van tijdelijke steunmaatregelen naar structurele

Lees verder

Toetsrente hypotheken voor derde kwartaal 5%

De AFM heeft de toetsrente voor het derde kwartaal van 2021 vastgesteld op 5%.

Lees verder

Schrappen kennis- en ervaringstoets bij verduurzamingshypotheek

Vanaf 1 april 2021 vervalt de verplichte kennis- en ervaringstoets voor het verhogen van de hypotheek zonder advies voor het verduurzamen van woningen. Dit geldt tot een bedrag van maximaal

Lees verder

Toetsrente hypotheken voor tweede kwartaal 5%

De AFM heeft de toetsrente voor het tweede kwartaal van 2021 vastgesteld op 5%.

Lees verder

Het FSC waarschuwt voor structurele onevenwichtigheden

De economische situatie is op dit moment bijzonder onzeker. In deze uitzonderlijke omstandigheden leveren de huidige steunmaatregelen een belangrijke bijdrage aan het voorkomen van onnodige economische schade. Tegelijkertijd moet voorkomen

Lees verder

78.000 huishoudens met aflossingsvrije hypotheek financieel kwetsbaar

Ongeveer 78.000 huishoudens lopen het risico dat ze hun aflossingsvrije hypotheek niet opnieuw kunnen financieren op het moment dat deze afloopt. Op een totaal van bijna drie miljoen aflossingsvrije hypotheken

Lees verder

Toetsrente hypotheken voor eerste kwartaal 5%

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft de toetsrente voor het eerste kwartaal van 2021 vastgesteld op 5%.

Lees verder