Terug naar home

Posts From Stichting Erkend Hypotheekadviseur

Persoonlijke klik en kwaliteit advies bepaalt keuze hypotheekadviseur

Uit onderzoek van de AFM is gebleken dat voor de consument de persoonlijke klik en de kwaliteit van het advies nog steeds bepalend zijn voor de keuze van de hypotheekadviseur.

Lees verder

Restschuld financieren kan niet bij elke verstrekker

De mogelijkheden voor restschuldfinanciering nemen toe, maar er zijn nog steeds geldverstrekkers die deze mogelijkheid niet bieden. Bovendien zijn er vaak beperkende voorwaarden. Dat blijkt uit onderzoek van Vereniging Eigen

Lees verder

Fiscale aspecten opslagen rentemiddeling

Bij rentemiddeling is de boeterente ‘uitgesmeerd’ over de nieuwe rentevastperiode. De boeterente wordt verdisconteerd in de nieuwe rente middels een opslag. Reële boeterente is fiscaal aftrekbaar. Dan is bij rentemiddeling

Lees verder

Rentemiddeling aanbieders

De Tweede Kamer heeft vragen gesteld aan Minister Dijsselbloem over rentemiddeling. Door rentemiddeling kunnen hypotheekgevers profiteren van een lagere hypotheekrente.De minister antwoordt bekend te zijn met rentemiddeling, waarbij de eerder

Lees verder

Verlenging overgangsregime centrale Wft-examinering

Vanaf 1 januari 2014 zijn de vakbekwaamheidseisen voor financiële dienstverleners veranderd. Een verandering is dat alle adviseurs over de voor hen relevante Wft-diploma’s moeten beschikken.  Voor adviseurs van organisaties met

Lees verder

Goedkope ouderenwoning: naast een starterslening ook Svn-blijverslening

Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) heeft een zogeheten blijverslening in de maak waarmee ouderen met een noodzakelijke woningaanpassing tegen zeer beperkte kosten langer zelfstandig kunnen blijven wonen Lees verder

Lees verder

Nieuwe timetable activering beleggingsverzekeringen

Vorige maand heeft de AFM het rapport Nazorg beleggingsverzekeringen gepubliceerd. Hierin wordt inzicht gegeven over de mate waarin de sector voortgang boekt met het activeren van verzekerden*. Ook wordt een

Lees verder

Duidelijkheid over advisering combinatieproducten binnen Wft-module Adviseur Vermogen

In wet- en regelgeving is geregeld –artikel 10 BGfo- dat adviseurs met Wft-diploma’s ook mogen adviseren en bemiddelen in bepaalde combinatieproducten. Dat geldt met name voor het arbeidsongeschiktheidsrisico. In artikel

Lees verder

1 juli 2015: einde verlaagd btw-tarief bij renovatie en herstel woningen

Het lage btw-tarief voor arbeidskosten bij renovatie en herstel van woningen ouder dan twee jaar vervalt per 1 juli 2015. Indien men nog gebruik wil maken van het 6%-tarief moet

Lees verder

Vanaf 1 juli 2015: aangepaste leennormen met lagere hypotheekbedragen

Op 1 juli 2015 eindigt de overgangsperiode voor geldverstrekkers om de maximale leencapaciteit te kunnen berekenen op basis van de vereenvoudigde tabellen met 5 kolommen. Vanaf 1 juli 2015 zijn

Lees verder