Terug naar home

Posts From De Nederlandse Bank

Vier ingrediënten voor een evenwichtigere woningmarkt

De problemen op de oververhitte Nederlandse woningmarkt zijn veelzijdig en urgent. De markt zit op slot en wordt gekenmerkt door slechte toegankelijkheid, risicovol leengedrag, te weinig aanbod en grote, ongefundeerde

Lees verder

Stevig economisch herstel, maar kwetsbaarheden nemen toe

Het economische herstel zet stevig door, de zoektocht naar rendement duurt voort en de huizenprijzen stijgen alsmaar door. Tegen die achtergrond is het van belang om de toenemende kwetsbaarheden en

Lees verder

“Meer subsidies helpen starters niet”

DNB verwacht dat de huizenprijzen dit jaar met 10% stijgen en volgend jaar met 5,5%. We willen wel dat banken geld reserveren voor het geval de prijzen gaan dalen. Een

Lees verder

Blog Olaf Sleijpen – Open de deur naar een woning voor iedereen

De woningmarkt is een van de grote dossiers waar een volgend kabinet dringend mee aan de slag moet. Vorige week kwam één van onze aanbevelingen hiervoor uitgebreid in de media:

Lees verder

Ondanks hogere besparingen stijgen vrijwillige aflossingen van huishoudens niet

De coronacrisis heeft geleid tot extra besparingen bij huishoudens in het tweede kwartaal van 2020. Het is opvallend dat vrijwillige aflossingen op hypotheken – ook een vorm van besparingen –

Lees verder

Toenemende concurrentie en prijsdifferentiatie op de hypotheekmarkt

Sinds 2015 is de rente op een aflossingsvrije hypotheek hoger dan de rente op een annuïtaire hypotheek. Deze prijsdifferentiatie op leningen van banken ontstond nadat andere aanbieders waren toegetreden op

Lees verder

Werkgroep Klimaatrisico: “bespreek als financiële instelling klimaatrisico’s met klanten”

In de financiële sector moet meer aandacht komen voor klimaatrisico’s bij de klantgesprekken. Bij zakelijke klanten met name over de mogelijke impact van klimaatrisico’s op hun bedrijfsvoering en bij hypotheekeigenaren

Lees verder

Huizenprijs hangt meer samen met financieringsruimte koper dan met woningtekort

De verdrievoudiging van de Nederlandse huizenprijzen over de afgelopen 25 jaar hangt vooral samen met toegenomen financieringsruimte van kopers, en minder met veranderingen van het woningentekort

Lees verder

Woningmarkt en samenleving gebaat bij betere balans tussen koop en huur

Betaalbare huurwoningen in de vrije sector zijn moeilijk te vinden. Vooral starters op de woningmarkt hebben belang bij een beter functionerende vrije huursector. Ook heeft huren voor de samenleving als

Lees verder

DNB wil dat banken meer kapitaal aanhouden voor hypothecaire leningen

Om de weerbaarheid van banken te vergroten, is DNB voornemens een ondergrens op te leggen aan de risicoweging van hypothecaire leningenportefeuilles. Nederlandse banken moeten hierdoor gezamenlijk circa EUR 3 miljard

Lees verder