Terug naar home

Posts From De Nederlandse Bank

DNB wil dat banken meer kapitaal aanhouden voor hypothecaire leningen

Om de weerbaarheid van banken te vergroten, is DNB voornemens een ondergrens op te leggen aan de risicoweging van hypothecaire leningenportefeuilles. Nederlandse banken moeten hierdoor gezamenlijk circa EUR 3 miljard

Lees verder

FSC roept financiële instellingen op rekening te houden met een no-deal Brexit

In zijn vergadering van 5 maart 2019 heeft het Financieel Stabiliteitscomité (FSC) uitvoerig stilgestaan bij de Brexit. Daarnaast heeft het comité gesproken over de Nederlandse huizenmarkt en de agenda voor

Lees verder

FSC verkent beleidsopties om oververhitting op huizenmarkt tegen te gaan

Het Financieel Stabiliteitscomité (FSC) heeft in zijn vergadering van 1 november geconstateerd dat de spanningen op de Nederlandse huizenmarkt toenemen. Het FSC heeft beleidsopties verkend om tot een evenwichtige ontwikkeling

Lees verder

Beleggingstransacties verzekeraars slaan om van verkopen naar aankopen

Verzekeraars hebben in de jaren 2015 -2017 elk kwartaal delen van hun beleggingsportefeuille verkocht, voor een totaalbedrag van EUR 28 miljard. In 2018 was zowel in het eerste als tweede

Lees verder

Hypotheekrente sinds lange tijd stabiel

Al geruime tijd neemt de gemiddelde hypotheekrente berekend door Nederlandse banken af. Over de periode januari 2012 t/m mei 2018 is de hypotheekrente met ongeveer twee procentpunten gedaald. Voor een

Lees verder

Verdere afname van securitisaties ten opzichte van gedekte obligaties

Securitisaties zijn in 2016 als financieringsbron voor Nederlandse banken verder achtergebleven ten opzichte van gedekte obligaties, ook wel covered bonds genoemd. Het uitstaande bedrag aan externe securitisaties daalde met 11%

Lees verder

Nederlandse beleggingsinstellingen bereiken recordomvang

In het derde kwartaal van 2016 steeg het balanstotaal van beleggingsinstellingen tot het hoogste niveau ooit: EUR 823 miljard. De stijging van het balanstotaal werd grotendeels veroorzaakt door waardestijgingen van

Lees verder

Persbericht: Financieel Stabiliteitscomité: Tekenen van oververhitting op delen van de huizenmarkt

Het Financieel Stabiliteitscomité heeft in zijn vergadering van 8 november 2016 gesproken over de financiële stabiliteitsrisico’s van de ontwikkelingen op de huizenmarkt. Daarnaast stond het comité stil bij de potentiële

Lees verder

Persbericht: Financieel Stabiliteitscomité: Tekenen van oververhitting op delen van de huizenmarkt

Het Financieel Stabiliteitscomité heeft in zijn vergadering van 8 november 2016 gesproken over de financiële stabiliteitsrisico’s van de ontwikkelingen op de huizenmarkt. Daarnaast stond het comité stil bij de potentiële

Lees verder

Positief rendement voor Nederlandse beleggingsinstellingen

In het tweede kwartaal van 2016 is het beheerde vermogen van de Nederlandse beleggingsinstellingen toegenomen van EUR 766,7 miljard naar EUR 805,1 miljard. Dit werd grotendeels veroorzaakt door een totaalrendement

Lees verder