Woningkrapte: 6 op de 10 jongeren ervaren boosheid en frustratie

juni 15 06:00 2023 Print dit artikel

Invloed op dagelijks leven 

Bijna alle ondervraagden herkennen de krapte op de woningmarkt in de omgeving. Negen op de tien ziet weinig aanbod en vindt de tijd die het duurt om een woning te vinden lang. Jongeren ervaren dat nog sterker (95%). Acht op de tien ziet dat het huidige woningaanbod niet voldoet aan de wensen die er zijn. Van vrijwel de hele onderzoeksgroep zegt rond de 90% dat de huizen tegenwoordig onbetaalbaar zijn en dat er door hoge woonlasten minder budget is voor noodzakelijke uitgaven. 

Twee op de drie ondervraagde jongeren lopen zelf aan tegen woningkrapte. De reden om niet te verhuizen was de betaalbaarheid van woningen (62%). Toch is dat de grootste groep die verwacht binnen twee jaar te verhuizen. Senioren ervaren vaker een tekort aan geschikte woningen om naar door te stromen (65%). 

Belangrijke levensgebeurtenissen uitgesteld 

De maatschappelijke gevolgen van het vinden van passende, betaalbare woningen zijn groot. Vooral het langer thuis wonen van jongeren (91%), moeilijker doorstromen van ouderen naar meer passende woningen (81%), uitstellen van samenwonen (74%) en het wachten met het stichten van een gezin (65%) wordt veel herkend. Ook zegt 65% dat zij zien dat gescheiden stellen noodgedwongen langer onder één dak blijven wonen. 
Deze percentages liggen hoger als je kijkt naar de verschillende onderzoeksgroepen. Jongeren die nog thuis of in een studentenhuis wonen, herkennen het uitstellen van samenwonen (93%) en een gezin stichten (84%) nog sterker. Senioren zien de haperende doorstroom van senioren naar nieuwe woningen het meest (91%). Mensen die gehuwd zijn, samenwonen of een latrelatie hebben zien vaker dat gescheiden stellen langer onder een dak moeten wonen (74%). 

Meer compromissen, maar ook nieuwe perspectieven 

Vanwege het huidige woonaanbod wordt het lastiger om woonwensen te vervullen. Zo’n 93% vindt het lastig een woning te vinden in de gewenste buurt of plaats. De meeste ondervraagden zien dat er meer compromissen worden gesloten. Zo worden mensen minder kritisch op de kwalitatieve staat van de woning (86%), wonen mensen kleiner dan gewenst (83%) of in een woning die niet volledig aan de wensen voldoet (68%). Vooral jongeren (75%) stellen hun woonwensen makkelijker bij. 

Wel ziet bijna de helft van de ondervraagden meer mogelijkheden om buiten de steden te wonen door het steeds meer geïntegreerde remote of thuis werken. Ook winnen alternatieve woonvormen meer terrein, vooral jongeren zien een toename in hun omgeving.* 
 

Een infographic van de highlights en het uitgebreide rapport kun je via de links in pdf-format downloaden.

* Dit is het eerste deel van het Aegon-onderzoek naar de gevolgen en oplossingen van de woningkrapte. Volgende week dinsdag volgt het tweede en tevens laatste deel over woningkrapte: Alternatieve woonvormen. 

* Het onderzoek is in het voorjaar van 2023 uitgevoerd onder ruim 1.000 respondenten. Ruim 500 respondenten vormen een representatieve steekproef voor Nederland. Daarnaast zijn 250 jongeren (18-25 jaar) en senioren (> 65 jaar) ondervraagd. 

Lees hier het hele artikel

  Categories:
write a comment

0 Comments

Nog geen reacties

Je kunt de eerst zijn om de discussie te starten.

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie achter laten.