Voorlopige jaarcijfers 2014

januari 14 20:40 2015 Print dit artikel

NHG Jaarcijfers 2014 in lijn met voorzichtig herstel markt

In 2014 zijn 14% meer nieuwe garanties afgegeven dan in 2013 (van 101.800 naar 116.100). Daarbinnen is het aantal garanties voor de aankoop van een woning ten opzichte van 2013 toegenomen met 20%. Deze toename wordt enigszins getemperd door de verlaging van de kostengrens per 1 juli 2014 naar € 265.000. Het aantal nieuwe garanties is van het derde op het vierde kwartaal met circa 8% toegenomen.

In totaal hebben 4.792 huishoudens in 2014 (2013: 4.521) een beroep gedaan op NHG vanwege een gedwongen verkoop van de woning met verlies. De trend van een sterk toenemend aantal verliesdeclaraties lijkt daarmee vooralsnog af te vlakken. Er wordt echter rekening gehouden met een verdere stijging van het aantal verliezen door het na-ijleffect van de crisis. Het gemiddeld uitgekeerde verliesbedrag is in 2014 met € 39.240 relatief stabiel ten opzichte van 2013 (€ 39.347).

Door het toegenomen aantal nieuwe garanties en de vooralsnog beperkte stijging van het aantal verliesdeclaraties is het fondsvermogen in 2014 licht gestegen naar € 804 miljoen. De verwachting blijft dat het aantal verliezen verder zal toenemen en het fondsvermogen zal worden aangesproken om toenemende verliezen op te vangen. Op basis van actuele inzichten in de ontwikkeling van de economie en de koopwoningmarkt, en bij stabiel overheidsbeleid, wordt geen aanspraak op de achtervang van de overheid verwacht. 

                                                                                                                           

NHG
Het Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) heeft als doel bij te dragen aan een duurzaam gunstig klimaat voor het eigen woningbezit in Nederland. Met het oog op een veilige en verantwoorde financiering van de aankoop, de verbetering van de kwaliteit en het behoud van de eigen woning, verstrekt het WEW hiertoe de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). In totaal staat het WEW garant voor ruim 1 miljoen hypothecaire leningen.
                                                                                                                              

Bijlage: Kwartaalbericht 4e kwartaal 2014 Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen

Lees hier het hele artikel

  Article "tagged" as:
  Categories:
Toon meer artikelen

Over de auteur

Nationale Hypotheek Garantie
Nationale Hypotheek Garantie

De Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) heeft als doel het bevorderen van het eigenwoningbezit en is verantwoordelijk voor het beleid en de uitvoering van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Jaarlijks stelt zij regels op voor het verstrekken van NHG.

Toon meer artikelen
write a comment

0 Comments

Nog geen reacties

Je kunt de eerst zijn om de discussie te starten.

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie achter laten.