Volksbank scoort bij bestaande hypotheekklant

februari 23 11:03 2017 Print dit artikel

Na jaren van krimp, wist de Volksbank in 2016 haar particuliere hypotheekportefeuille te stabiliseren op 44,9 miljard euro. De nieuwe hypotheekproductie neemt met 76% toe tot 3,7 miljard (2015: 2,1 mld). Het totale marktaandeel hypotheken van de Volksbank stijgt naar 5,7% (2015: 4,1%).

De Volksbank labels BLG Wonen, RegioBank en SNS droegen alle bij aan deze stijging. Ondanks het grotere aantal verhuizingen zijn de totale aflossingen vrijwel stabiel gebleven op 3,6 miljard euro. Door de verhoogde inspanningen voor klantbehoud, zoals de Hypotheek Looptijdservice, slaagde de Volksbank erin veel hypotheekklanten met een rentevaste periode die in 2016 of 2017 afliep, te behouden. Het aantal hypotheken dat toe was aan een renteherziening was aanzienlijk als gevolg van het grote aantal hypotheken afgesloten in de periode 2005-2007, waarvan het merendeel een rentevaste looptijd van 10 jaar had. Door het hoge aantal (vroegtijdige) renteherzieningen tegen een lagere rente, daalde de rentemarge van de Volksbank met 83 miljoen tot 911 miljoen euro (-8%).

De Volksbank verwacht dat het lage renteklimaat de hypotheekmarkt ook dit jaar zal blijven beïnvloeden. Dit zal zich opnieuw vertalen in een aanhoudend grote vraag van klanten naar hypotheken met een langere rentevaste looptijd en een hoog aantal (vroegtijdige) renteherzieningen.

Proactief klantcontact

In 2016 heeft SNS met de Hypotheek Looptijdservice proactief 114.000 klanten benaderd om na te gaan of zich veranderingen in hun persoonlijke situatie of behoeften hebben voorgedaan die van invloed kunnen zijn op de geschiktheid van hun hypotheek. SNS en RegioBank hebben in augustus 2016 meer geavanceerde Loan-to-Value buckets in hun prijsbeleid opgenomen, waardoor de prijsstelling meer gediversifieerd wordt en meer klanten van de gestegen huizenprijzen kunnen profiteren. BLG Wonen gaat dit initiatief in 2017 volgen.

Financiële resultaten

De Volksbank boekte in 2016 een nettowinst van 329 miljoen euro, een daling van 19 miljoen ten opzichte van 2015 die is toe te schrijven aan incidentele posten. Zo kwamen de ongerealiseerde resultaten op een DBV-hypotheekportefeuille en daaraan verbonden derivaten 36 miljoen lager uit dan verwacht. Exclusief incidentele posten steeg de nettowinst echter met 6% tot 354 miljoen euro. De Volksbank stelt voor om over het boekjaar 2016 135 miljoen euro aan dividend uit te keren aan de staat.

Nieuwe klanten

In 2016 verwelkomden de verschillende merken van de Volksbank bij elkaar 205.000 nieuwe klanten. Netto is het aantal klanten met 65.000 gestegen, gedreven door de groei van het aantal betaalklanten met netto 88.000. Het marktaandeel van de Volksbank in nieuwe betaalrekeningen bedroeg 21% en kwam daarmee licht onder het niveau van 2015 (25%). Op basis van de totale portefeuille bedroeg het marktaandeel van de Volksbank in betaalrekeningen ongeveer 7,5%. De particuliere spaartegoeden bleven nagenoeg stabiel op 36,6 miljard (2015: 36,9 mld). In een groeiende markt daalde het marktaandeel sparen van de Volksbank licht tot 10,7% (2015: 10,9%).

Lees hier het hele artikel

  Article "tagged" as:
  Categories:
Toon meer artikelen

Over de auteur

InFinance
InFinance

InFinance is een crossmediaal platform voor financiële dienstverleners. Het platform bestaat onder andere uit het magazine InFinance, de online nieuwsbrief InFinanceDaily, de website InFinance.nl en het hypotheekevent HypoVak.

Toon meer artikelen
write a comment

0 Comments

Nog geen reacties

Je kunt de eerst zijn om de discussie te starten.

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie achter laten.