Veel huizenbezitters in problemen bij wegvallen energieprijsplafond

april 18 06:45 2023 Print dit artikel

Bijna acht op de tien huizenbezitters voelt de gevolgen van de inflatie en hoge energiekosten flink in de portemonnee. Veel mensen verwachten in de financiële problemen te komen als het energieprijsplafond eind van dit jaar wegvalt. Vooral onder jongeren, mensen met een beneden gemiddeld inkomen en mensen met een energielabel D of slechter is die angst het grootst. Dat blijkt uit onderzoek van Aegon onder huizenbezitters. 

Financiële nood als energieprijsplafond wegvalt 

Twee vijfde van de ondervraagden heeft zorgen over hun financiële situatie en verwacht in de financiële nood te komen als het energieprijsplafond wegvalt, jongere huizenbezitters (tot en met 30 jaar) verwachten meer dan gemiddeld de vaste lasten dan niet meer te kunnen betalen. Gekeken naar energielabels, maken mensen met een slechter label zich de meeste zorgen. 51% met label D t/m G en 47% met label C verwachten in de financiële problemen te komen na het wegvallen van het energieprijsplafond, tegenover 43% met label B en 35% met label A en hoger. De grootste problemen worden verwacht bij huizenbezitters met een beneden gemiddeld inkomen*: zes op de tien heeft nu al moeite om dagelijks rond te komen en verwacht in de problemen te komen na het wegvallen van het energieprijsplafond. 

Minder haast door energieprijsplafond 

Bijna driekwart van de huizenbezitters geeft aan dat hun energiekosten zijn gestegen in het afgelopen jaar. Vier op de tien zag de energierekening zelfs voor meer dan de helft stijgen. Hoewel het energieprijsplafond een belangrijk middel is om het leven betaalbaar te houden, ziet Aegon in het onderzoek terug dat het de prikkel om te verduurzamen remt. Veertig procent van de ondervraagden zegt pas (meer) haast te gaan maken met verduurzamen als er duidelijkheid is over het aflopen van het prijsplafond. Van de mensen die zich nu oriënteren of zelfs al plannen hebben om te verduurzamen, is dit zelfs 64%. 
Jongere huizenbezitters maken het minste haast; 44% begint pas met verduurzamen als het prijsplafond wegvalt, ten opzichte van de oudere huizenbezitters (31- 50 jaar > 28% en 51-70 jaar > 23%). 

Verduurzaming vooral vanwege energierekening 

Ruim de helft (55%) van de respondenten heeft al geïnvesteerd in verduurzaming en ruim een kwart (28%) oriënteert zich of heeft al plannen voor dit jaar. Slechts 17% heeft nog niet geïnvesteerd of heeft plannen in die richting. Een derde vindt verduurzamen te duur.  De redenen die respondenten aangaven om te verduurzamen zijn voornamelijk financieel. Het verlagen van de energierekening nu en wanneer het energieprijsplafond afloopt zijn de belangrijkste redenen. Ook wooncomfort en het verhogen van de woningwaarde vinden zij belangrijk. Milieu- en klimaatoverwegingen spelen nauwelijks een rol in de overwegingen. 

Afwachten met verduurzamen onverstandig, vooral voor jongeren 

Matthijs Hofstede, CEO Hypotheken Aegon: ‘Het is goed dat de gevolgen van de energieprijzen enigszins zijn gedempt door het energieprijsplafond, maar het is onverstandig om achterover te leunen en af te wachten wat er gaat gebeuren met de energieprijzen. Vooral jongere huizenbezitters blijken kwetsbaarder, zij hebben financieel wat minder spek op de botten en wonen meer dan gemiddeld in huizen met slechtere energielabels. Toch is het juist in die situatie verstandig om werk te maken van het verduurzamen van je koophuis. Een dikke spaarrekening is vaak niet nodig, er zijn nog genoeg opties die je met je hypotheekadviseur kunt verkennen.’ 

Praktische en financiële drempels 

In de oriëntatie en de aanloop naar verduurzaming lopen huizenbezitters tegen veel drempels aan. Praktisch gezien ziet men erg op tegen de tijd die het kost om zaken uit te zoeken (58%), wie de uitvoering moet gaan doen (56%) en onduidelijkheid over welke besparingen interessant zijn of überhaupt bestaan (54%).  De financiële drempels zijn zelfs hoger; 71% ervaart onduidelijkheid rondom subsidies, 57% kijkt op tegen de advies- en notariskosten en ongeveer de helft heeft niet voldoende spaargeld (54%), ziet geen mogelijkheid extra te lenen (48%) of verwacht moeite met het rondkrijgen van de financiering (45%). 

Lisa van den Hoek, duurzaamheidslead bij Aegon Hypotheken: ‘Veel mensen vinden het lastig om uit te zoeken wat er nu mogelijk is. Daarom bieden wij al enige tijd een online huisscan aan die mensen stap voor stap meeneemt in het proces. Ook geeft deze huisscan aan welke subsidiemogelijkheden er zijn. Op die manier hopen we klanten te ontzorgen en verduurzaming verder te stimuleren. Inmiddels hebben al 10.000 de scan aangeklikt via onze website.’ 

Positief over informatie en mogelijkheden hypotheekverstrekker 

Uit het onderzoek blijkt dat bijna een derde (29%) interesse heeft in het verhogen van de hypotheek voor verduurzaming. Vooral jongeren tot en met 30 jaar willen dit graag (44%). Verder staan zij (zeer) positief tegenover het ontvangen van meer informatie van hun hypotheekverstrekker over verduurzamingsmogelijkheden (90%). 
Huishoudens met een (boven) gemiddeld inkomen zijn positiever over het ontvangen van informatie en advies (84%), dan mensen met een beneden gemiddeld inkomen (69%). Datzelfde geldt voor het opnemen van een stukje extra hypotheek voor verduurzaming, 25% van de mensen met een beneden gemiddeld inkomen heeft interesse in het energiebespaarbudget** tegenover 35% van de mensen met een bovengemiddeld inkomen (35%). 

* Voor een beneden gemiddeld netto gezinsinkomen per maand van maximaal € 2.999. 
** Bij verschillende hypotheekverstrekkers, waaronder Aegon, is het mogelijk om (tot € 9.000) extra te lenen – boven op het maximale hypotheekbedrag – voor het nemen van energiebesparende maatregelen. Ook kunnen mensen bij diverse hypotheekverstrekkers 106% van de marktwaarde van de woning financieren, waarbij maximaal 6% voor verduurzaming wordt gebruikt. 
 

Lees hier het hele artikel

  Article "tagged" as:
  Categories:
write a comment

0 Comments

Nog geen reacties

Je kunt de eerst zijn om de discussie te starten.

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie achter laten.