Tijdklemmen KEW verdwijnen op 1 april

februari 10 16:27 2017 Print dit artikel

Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft de Tweede Kamer deze week geïnformeerd over zijn voornemen om per 1 april 2017 de tijdklemmen voor de kapitaalverzekering eigen woning (KEW), de spaarrekening eigen woning (SEW) en het beleggingsrecht eigen woning (BEW) te schrappen.

Vanaf die datum hoeft bij opname van het opgebouwde vermogen dan geen belasting meer te worden betaald, wanneer korter dan 15 of 20 jaar (afhankelijk van het product) premie is betaald. Het ministerie van Financiën heeft hiertoe besloten, mede na overleg met DNB, AFM en het Verbond van Verzekeraars.

Geen massale afkoop

DNB en de AFM hebben tijdens dit overleg aangegeven niet te verwachten dat het laten vervallen van de fiscale tijdklemmen tot massale afkoop van deze polissen zal leiden, omdat afkoop volgens hen veelal niet in het belang van de klant is. “De financiële prikkel voor consumenten om hun polis af te kopen is veelal negatief. Wanneer consumenten desondanks besluiten hun polis af te kopen, kan dit leiden tot een financieel niet-optimale uitkomst. Om deze reden is het van groot belang dat aanbieders hun klanten adequaat informeren”, schrijft Wiebes in de Kamerbrief.

Verzekeraars waarschuwen Wiebes

Er kunnen sinds 2013 geen nieuwe KEW-, SEW-, of BEW-producten meer worden afgesloten waardoor het een krimpende populatie van bestaande producten betreft.

In het overleg heeft het Verbond kenbaar gemaakt dat veranderende regelgeving niet goed samengaat met het langetermijnkarakter van de investeringen die verzekeraars doen. Veranderende regelgeving leidt volgens verzekeraars tot onzekerheid ten aanzien van de resterende looptijden van de verplichtingen en kan daarmee een prikkel wegnemen om illiquide te beleggen (zoals in hypotheken). Deze wijziging kan daarom volgens het Verbond gevolgen hebben voor de rol die verzekeraars vervullen als maatschappelijk investeerder en kan daarmee gevolgen hebben voor de beprijzing van producten of voor polisvoorwaarden. Bovendien raakt de aanpassing de winstgevendheid van verzekeraars.

Ook voor Brede Herwaarderingspolissen

De hierboven beschreven maatregelen die Wiebes via een amendement wil regelen zijn een uitbreiding op de huidige regeling waarin in bepaalde situaties de tijdklemmen vervallen. Met het amendement komen de tijdklemmen voor een KEW, SEW en BEW in alle situaties te vervallen. Met één uitzondering: het amendement geldt niet voor Brede Herwaarderingskapitaalverzekeringen. Hierdoor zijn de per 1 januari in werking getreden uitzonderingssituaties vanaf 1 april niet meer van toepassing op de Brede Herwaarderingskapitaalverzekeringen. De tijdklemmen zijn voor deze producten dan weer onverkort van toepassing.

Wiebes schrijft de Tweede Kamer nu dat hij voornemens is om in een beleidsbesluit vooruitlopend op wetgeving met ingang van 1 april 2017 ook de tijdklemmen voor Brede Herwaarderingskapitaalverzekeringen geheel te laten vervallen. “De achtergrond van de tijdklemmen is bij beide productgroepen dezelfde en daarom is er fiscaal gezien geen reden om hier een onderscheid in aan te brengen.”

Lees hier het hele artikel

  Article "tagged" as:
  Categories:
Toon meer artikelen

Over de auteur

InFinance
InFinance

InFinance is een crossmediaal platform voor financiële dienstverleners. Het platform bestaat onder andere uit het magazine InFinance, de online nieuwsbrief InFinanceDaily, de website InFinance.nl en het hypotheekevent HypoVak.

Toon meer artikelen
write a comment

0 Comments

Nog geen reacties

Je kunt de eerst zijn om de discussie te starten.

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie achter laten.