Steeds logischer dat adviseur betaald krijgt

november 24 15:30 2015 Print dit artikel

Redactie InFinance | Datum: 24-11-15

Consumenten vinden het al veel ‘logischer’ om bij een onafhankelijk adviseur voor financieel advies te betalen dan wanneer zij advies krijgen van een aanbieder die zijn eigen producten adviseert. Dat blijkt uit onderzoek van Legal & General naar de ervaringen van consumenten met het verbod op provisie.

Er zijn consumenten ondervraagd die het afgelopen jaar met een financieel adviseur een face-to-face-gesprek hebben gevoerd met betrekking tot een overlijdensrisicoverzekering, pensioenproduct of hypotheek. “In de resultaten van de onderzoeken zien wij in de loop van het afgelopen jaar geen spectaculaire verschuivingen. Wel lijken bepaalde ontwikkelingen zich langzaam maar zeker door te zetten”, aldus drs. Arno Dolders, directeur Legal & General.

Ook de ontwikkeling waarbij consumenten meer waarde hechten aan onafhankelijk advies zet zich door. Tegelijkertijd is nog steeds te zien dat consumenten, wanneer gevraagd wordt wat zij een redelijke vergoeding vinden voor een financieel advies, een bedrag noemen dat fors lager ligt dan wat de adviseur nodig heeft om zijn dienst op kwalitatief goede manier aan te bieden.

Consument wil keuze hebben
76% van de consumenten geeft aan de keuze te willen hebben om de kosten van de adviseur in één keer te betalen dan wel om deze kosten als een transparante opslag op de premie gespreid over de looptijd van de verzekering/hypotheek te betalen. Tussen de verschillende productgroepen (overlijdensrisico, pensioen, hypotheek) is nauwelijks verschil. De percentages variëren van 74% tot 77%.

Dolders: “Het blijft toch merkwaardig, dat het bieden van deze vrijheid aan de consument voor zo velen onbespreekbaar is. Aan de ene kant verwachten we van de consumenten dat zij steeds meer eigen verantwoordelijkheid nemen, maar aan de andere kant durven we de consument niet de keuze te geven om zelf, binnen randvoorwaarden die ouderwetse oneigenlijke verkoop gedreven sturing uitsluiten, keuzen te maken. Ik heb noch van het Verbond van Verzekeraars, noch van de toezichthouder en noch van politici goede argumenten gehoord waarom deze keuze de consument onthouden zou moeten worden. Veel meer dan dat de wet ‘een gelopen race is’ en pleiten voor aanpassing ‘een achterhaalde zaak is’, hoor ik niet. De vraag ‘waarom de consument geen keuze bieden’, wordt echter niet beantwoord.”

Gedegen onderzoek
In 2017 is de evaluatie van het verbod op provisie gepland. Dolders: “Ik ben niet mordicus tegen het verbod. Wel denk ik dat het goed is om niet te blijven hangen in dogma’s maar gewoon te kijken naar de effecten van het verbod. En indien geconstateerd wordt dat het verbod ook ongewenste effecten heeft, te onderzoeken op welke wijze deze ongewenste effecten kunnen worden weggenomen. Begin volgend jaar zullen wij de GfK-onderzoeken, die tot nu toe zijn gehouden, in een gecombineerd rapport samenvatten waardoor de ontwikkeling in de tijd met betrekking tot de houding van de consument over de ervaringen die zij hebben met het verbod op provisie, beter zichtbaar worden. Ik denk overigens dat het in het belang van een ieder is dat er ten behoeve van deze evaluatie een gedegen onderzoek plaatsvindt.”

Hierbij kan ook gekeken worden naar de effecten van de huidige wijze waarop het verbod op provisie is vormgegeven voor bijvoorbeeld branches als arbeidsongeschiktheidsverzekering. Dolders: “De vraag in welke mate de sterke daling van het aantal ondernemers met een AOV ook te wijten is aan bijvoorbeeld de financiering van advies is relevant. Tevens is het belangrijk te onderzoeken of bij bepaalde verzekeringen de wijze van financiering van advies invloed heeft op het antiselectiecriterium.”

Tags: home, marketing-en-management

Lees hier het hele artikel

  Article "tagged" as:
  Categories:
Toon meer artikelen

Over de auteur

InFinance
InFinance

InFinance is een crossmediaal platform voor financiële dienstverleners. Het platform bestaat onder andere uit het magazine InFinance, de online nieuwsbrief InFinanceDaily, de website InFinance.nl en het hypotheekevent HypoVak.

Toon meer artikelen
write a comment

0 Comments

Nog geen reacties

Je kunt de eerst zijn om de discussie te starten.

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie achter laten.