Meer tijd voor Europese Hypothekenrichtlijn

maart 03 15:15 2016 Print dit artikel

De Tweede Kamer boog zich woensdag over de veranderingen die de Europese Hypothekenrichtlijn (Mortgage Credit Directive) in Nederland teweeg brengen. Uit het debat en ingediende moties bleek al snel dat voor het opstellen van de implementatiewetgeving meer tijd nodig is.

Uiterlijk 21 maart 2016 had de Mortgage Credit Directive (MCD) in de wetgeving van alle Europese lidstaten verankerd moeten zijn. Minister Dijsselbloem gaat er nu vanuit dat de implementatie van de EU-richtlijn in de Nederlandse wetgeving nog voor de zomer een feit zal zijn. Maar al was het wetsvoorstel gisteren in de Tweede Kamer een hamerstuk geweest, dan nog was de deadline van 21 maart erg kort geweest. De plannen moeten na goedkeuring ook nog door de Eerste Kamer, pas daarna volgt publicatie van de wetswijzigingen in de Staatscouranten en zijn ze definitief.

Ingediende moties EU-hypothekenrichtlijn

Erik Ronnes (CDA) noemde het woensdag tijdens het debat in de Tweede Kamer onwenselijk als de Europese harmonisatie van de markt voor hypothecair krediet ertoe zou leiden dat specifieke Nederlandse elementen van de hypotheekmarkt verloren zouden gaan. Hij riep de regering op deze specifieke eigenschappen van de Nederlandse markt te respecteren en te behouden en zeer terughoudend te zijn met verdere harmonisatie-voorstellen. Als specifieke kenmerken noemde hij de loan to value, de hypotheekrenteaftrek, maar ook de hoge betalingsmoraal en lage default rate.

Alternatief voor dure taxatie

Samen met VVD lid Aukje de Vries constateerde Ronnes verder dat de EU-richtlijn voor bepaalde gevallen ook mogelijkheden biedt om de woningwaarde te bepalen zonder een verplichte dure taxatie. Als voorbeeld gaven zij een hypothecair krediet waarbij er evident minder risico is dat de hoogte van de hypotheek niet aansluit bij de waarde van het onroerend goed. Zij stellen de regering voor om via een algemene maatregel van bestuur te regelen dat een modelmatige onderbouwing van de woningwaarde of het gebruikmaken van de koopsom bij minder risicovolle hypotheken, mogelijk wordt gemaakt.

Zij kwamen tevens gezamenlijk op voor het belang van de senioren, die steeds moeilijker een hypotheek kunnen afsluiten. Zij zouden graag zien dat minister Dijsselbloem, in overleg met de hypotheekverstrekkers, onderzoekt of er meer ruimte kan worden geboden om aan senioren een hypotheek te verstrekken.

Aanvraagtraject inkorten

De Vries stelde minister Dijsselbloem tevens voor om, samen met hypotheekverstrekkers en consumentenorganisaties, te onderzoeken hoe het aanvraagtraject voor een hypotheek kan worden ingekort en de administratieve lasten voor de betrokken partijen kunnen worden beperkt. Administratieve verplichtingen hebben er volgens haar voor gezorgd dat de duur van dit traject de afgelopen jaren sterk is toegenomen. De EU-hypothekenrichtlijn resulteert volgens De Vries opnieuw in een verlenging van het het doorlooptraject.

Lees hier het hele artikel

  Article "tagged" as:
  Categories:
Toon meer artikelen

Over de auteur

InFinance
InFinance

InFinance is een crossmediaal platform voor financiële dienstverleners. Het platform bestaat onder andere uit het magazine InFinance, de online nieuwsbrief InFinanceDaily, de website InFinance.nl en het hypotheekevent HypoVak.

Toon meer artikelen
write a comment

0 Comments

Nog geen reacties

Je kunt de eerst zijn om de discussie te starten.

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie achter laten.