Erkend adviseur blijft bemiddelen

maart 01 15:58 2017 Print dit artikel

Op dit moment biedt 90% van de Erkend adviseurs nog full-service dienstverlening aan klanten. De meeste adviseurs verwachten dat dit beeld in 2020 ook niet heel anders zal zijn. Bijna de helft denkt dat bemiddeling dan nog steeds onderdeel uitmaakt van de betaalde dienstverlening.

Slechts 3% van de Erkend adviseurs geeft alleen hypotheekadvies en laat het aanvragen en bemiddelen aan de klant (of anderen) over. 5% beperkt zich tot het advies en de aanvraag en bemoeit zich niet met bemiddelingswerkzaamheden. Dit blijkt uit het SEH Lenteonderzoek onder Erkend adviseurs.

Digitaal adviseren

Driekwart van alle klantcontacten die Erkend adviseurs tijdens een adviesproces hebben bestaat uit puur persoonlijk contact. De overige 24% van de contacten is digitaal van aard. Informatieve video’s en chatgesprekken worden daarbij het minst ingezet. Bij één op de vijf adviseurs is de webcam één van de digitale hulpmiddelen die tijdens een adviesproces wordt ingezet. De meest gebruikte digitale hulpmiddelen zijn echter e-mail (99%) en klantdossiers (58%). Maar ook 38% van de adviseurs bedient zich in het adviestraject van een of meer apps. Informatieve video’s en chat blijven daar met 14% ver bij achter.

Integraal klantadvies

Aan een integraal klantadvies wordt door de Erkend adviseurs veel waarde toegekend: zo’n 40% ziet dit in de nabije toekomst als de belangrijkste toegevoegde waarde van de financieel adviseur. Andere belangrijke eigenschappen die de 425 deelnemers aan het SEH Lenteonderzoek noemen, zijn onafhankelijkheid en deskundigheid. Internet en robotadviseurs gaan het nooit winnen van de menselijke factor, daarvan is 70% van de adviseurs overtuigd.

Nazorg

64% van de Erkend adviseurs voert om de twee of drie jaar met bestaande hypotheekklanten een updategesprek over hun lopende hypotheek en/of persoonlijke financiële situatie. Bij 7% gebeurt dit jaarlijks. Daarentegen ligt bij een kwart van de Erkend adviseurs deze frequentie op eens in de vijf jaar of nog minder dan dat. 3% van de respondenten geeft aan nooit met een hypotheekklant rond de tafel te gaan om te spreken over de lopende hypotheek en de actuele financiële situatie.

Execution-only

Vooruitblikkend naar 2020 denkt 60% van de Erkend adviseurs eraan om execution-only mogelijk te gaan maken voor klanten; dat gebeurt nu nog maar mondjesmaat. De overige 40% is niet van plan om execution-only als optie aan te bieden.

Serviceabonnement

Niet meer dan een kwart (24%) van de Erkend adviseurs maakt gebruik van een abonnementsvorm voor de betaling van nazorg- en beheerdiensten bij hypotheken. Het aandeel hypotheekklanten dat op een dergelijke basis dienstverlening afneemt is 18%. Het tarief voor zo’n hypotheekabonnement verschilt sterk, maar ligt gemiddeld tussen de 15 en 20 euro per maand.

Lees hier het hele artikel

  Article "tagged" as:
  Categories:
Toon meer artikelen

Over de auteur

InFinance
InFinance

InFinance is een crossmediaal platform voor financiële dienstverleners. Het platform bestaat onder andere uit het magazine InFinance, de online nieuwsbrief InFinanceDaily, de website InFinance.nl en het hypotheekevent HypoVak.

Toon meer artikelen
write a comment

0 Comments

Nog geen reacties

Je kunt de eerst zijn om de discussie te starten.

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie achter laten.