Boeterente moet opnieuw worden berekend

maart 20 15:20 2017 Print dit artikel

De AFM heeft vandaag een leidraad gepubliceerd voor de berekening van de boeterente bij vervroegde aflossing van de hypotheek. Aan klanten die in het verleden een te hoge boete hebben betaald, moet het verschil door de hypotheekverstrekker worden terugbetaald. InFinance verzamelde de reacties uit de markt.

De boeterente, door de AFM een ‘vergoeding’ genoemd, mag sinds 14 juli 2016 – met de inwerkingtreding van nieuwe Europese regelgeving (MCD) – niet groter zijn dan het financiële nadeel dat aanbieders daardoor hebben. Ook moeten aanbieders hun klanten duidelijk uitleggen hoe de vergoeding is berekend.

Uit onderzoek van de AFM naar de huidige rekenmethoden is gebleken dat er grote verschillen bestaan tussen aanbieders. In de leidraad formuleert de toezichthouder voor aanbieders vier uitgangspunten om duidelijk te maken op welke wijze voldaan kan worden aan de nieuwe regels.

Omdat de nieuwe regels vanaf 14 juli 2016 gelden, verwacht de AFM dat aanbieders de vergoedingen die door huizenbezitters sindsdien zijn betaald, opnieuw berekenen. Als blijkt dat de klant een te hoge vergoeding heeft betaald, moet het verschil worden terugbetaald. De uitgangspunten zijn niet van toepassing op vergoedingen die zijn betaald voor 14 juli 2016.

Snel van start met herberekeningen

Verschillende aanbieders hebben in hun reactie inmiddels aangegeven snel van start te gaan met de herberekeningen. Zo geeft ING aan dit de komende maanden te gaan doen. “Het is onze ambitie om alle klanten eind december 2017 van een herberekening te voorzien. Het betreft enkele duizenden klanten. Dit is ongeveer 5% van het totaal aantal aflossingen die gedaan zijn in de periode van 14 juli 2016 tot heden. Bij 95% van de aflossingen zijn, op basis van de contractuele afspraken, geen aflossings- of afkoopkosten in rekening gebracht.”

ABN Amro verwacht in totaal circa vijf miljoen euro te zullen uitkeren aan een nog nader te vast te stellen deel van de circa 15.000 klanten die sinds 14 juli 2016 een vergoeding hebben betaald. “In een zeer beperkt aantal gevallen kan er door technische omstandigheden tot 25 maart 2017 een incorrecte berekening aan klanten worden verstuurd. Dat weten wij en we zullen klanten hier meteen van op de hoogte stellen en dit herstellen.”

Moreel appel op banken

Vanaf 2012 ten 2016 hebben ruim 150.000 huiseigenaren een aanvraag in gediend om hun hypotheek over te sluiten en een boeterente betaald. Bedroeg de gemiddelde boete in 2012 gemiddeld nog 2.650 euro, door de daling van de rente is deze in 2016 opgelopen tot ruim 10.500 euro. Toepassing van de leidraad van de AFM zal volgens Vereniging Eigen Huis (VEH) voor veel overstappers tot gevolg hebben dat zij een deel van de boeterente terugkrijgen.

In een brief aan alle geldverstrekkers stelt VEH dan ook niet blij te zijn met de gestelde ingangsdatum van 14 juli 2016. De vereniging doet een moreel appel op banken om de AFM-leidraad met terugwerkende kracht over een periode van minimaal vijf jaar toe te passen. “Daarmee geven zij inhoud aan de collectieve belofte om de klant centraal te stellen zoals dat is neergelegd in de Code Banken”, aldus VEH.

Als een klant bij het afsluiten van zijn hypotheek een rentekorting heeft gekregen, kan dat invloed hebben op de hoogte van de boeterente. VEH voorziet discussie over collectieve en individuele rentekortingen bij de toepassing van de AFM-leidraad.

“Individuele kortingen mogen niet worden meegenomen in de vergelijkingsrente, maar collectieve kortingen wel. Rentekortingen komen regelmatig voor, bijvoorbeeld als de klant al zijn bankzaken bij de hypotheekbank onderbrengt of als hij een huis in een nieuwbouwproject kocht. Maar vaak is het niet duidelijk of een klant een dergelijke korting heeft gekregen, hoe hoog die is en of het om een individuele of een collectieve korting gaat.”

200 miljoen euro teveel aan boetes

Ook de Consumentenbond heeft bedenkingen bij de AFM-leidraad. De consumentenorganisatie vindt dat de berekeningsmethode die de AFM hanteert bij annuïteitenhypotheken leidt tot fors hogere boetes dan de meeste banken nu rekenen. “De vergelijkingsrente die de AFM hanteert voor boeteberekeningen bij álle soorten hypotheken leidt tot boetes die hoger zijn dan het financieel nadeel.”

Samen met de hypotheekadviseur (en initiatiefnemer van de stichting Oversluitclaim) Ikbenfrits.nl is de Consumentenbond een uitgebreid onderzoek gestart naar het opvolgen van de leidraad door de banken aan de hand van de hypotheekvoorwaarden en de praktijk.

Ikbenfrits.nl stelt 26.500 dossiers te hebben doorgerekend en de huidige boeteberekening van de banken te hebben vergeleken met de berekening volgens de leidraad. “Daaruit blijkt dat banken jaarlijks 200 miljoen euro teveel aan boetes aan hun klanten in rekening brengen.” Per persoon gaat dit om gemiddeld 3.020 euro.

Lees hier het hele artikel

  Article "tagged" as:
  Categories:
Toon meer artikelen

Over de auteur

InFinance
InFinance

InFinance is een crossmediaal platform voor financiële dienstverleners. Het platform bestaat onder andere uit het magazine InFinance, de online nieuwsbrief InFinanceDaily, de website InFinance.nl en het hypotheekevent HypoVak.

Toon meer artikelen
write a comment

0 Comments

Nog geen reacties

Je kunt de eerst zijn om de discussie te starten.

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie achter laten.