‘Belast eigen huis in box 3’

september 25 15:07 2015 Print dit artikel

Redactie InFinance | Datum: 25-09-15

Belast het eigen huis in box 3, net als ander vermogen. Dat is één van de voorstellen van het Centraal Planbureau (CPB) in het vandaag gepubliceerde rapport ‘Een meer uniforme belasting van kapitaalinkomen’.

In het rapport doet het CPB voorstellen om de fiscale behandeling van verschillende typen kapitaalinkomen te vereenvoudigen en meer gelijk te trekken. “Nu is er sprake van een lappendeken. Het is mogelijk om het bestaande stelsel met een paar stappen meer uniform te maken”, stelt het Planbureau.

Het eigen huis en de hypotheek kunnen wat het CPB betreft in box 3 van de inkomstenbelasting (IB) geplaatst worden om de verschillende vermogenscomponenten zo gelijk mogelijk te behandelen. “Naast vrije besparingen en het pensioen is voor veel huishoudens de eigen woning een belangrijk onderdeel van vermogensopbouw. Als investeringsgoed kan het eigen huis fiscaal op dezelfde manier als vrije besparingen behandeld worden. Dat is nu niet het geval.”

Verlaging hypotheekrenteaftrek
Een meer neutrale fiscale behandeling van het eigen huis betekent volgens het Planbureau dat de waarde van het eigen huis minus de hypotheekschuld dezelfde fiscale behandeling krijgt als vrije besparingen. Zonder vermogensaftrek zou de welvaartswinst 8,7 miljard euro kunnen bedragen als er ook maatregelen op de huurmarkt worden genomen (‘eigendomsneutraal’). Dat is inclusief de substantiële verlaging van de hypotheekrenteaftrek tot een belastingtarief van 30% in box 3.

De afschaffing van alle woningmarktsubsidies leidt tot hogere woonlasten, maar bewoners worden ook gecompenseerd door middel van lagere belastingen en een woontoeslag. In deze plannen wordt de overdrachtsbelasting ook afgeschaft omdat deze het aantal transacties verstoort.

Vanwege de grote financiële verplichtingen die huishoudens zijn aangegaan op basis van bestaande regelingen rekent het CPB op een lange overgangstermijn om betaal‐ en koopkrachtschokken te voorkomen. “Mogelijke maatregelen zijn een geleidelijke verhoging van het eigenwoningforfait en een verlaging van het maximale tarief waartegen de hypotheekrente mag worden afgetrokken. Dat laatste is al ingezet met 0,5% punt per jaar, maar zou versneld kunnen worden.”

Overige maatregelen
Andere fiscale maatregelen die het CPB in het rapport voorstelt zijn:

  • Belast vrije besparingen en beleggingen op daadwerkelijk rendement;
  • Beperk de fiscale subsidie op pensioenbesparingen;
  • Belast vreemd en eigen ondernemingsvermogen meer gelijk;
  • Gelijk belasten van uitgekeerde en ingehouden winst.

Tags: fiscaal, home, hypotheken

Lees hier het hele artikel

  Article "tagged" as:
  Categories:
Toon meer artikelen

Over de auteur

InFinance
InFinance

InFinance is een crossmediaal platform voor financiële dienstverleners. Het platform bestaat onder andere uit het magazine InFinance, de online nieuwsbrief InFinanceDaily, de website InFinance.nl en het hypotheekevent HypoVak.

Toon meer artikelen
write a comment

0 Comments

Nog geen reacties

Je kunt de eerst zijn om de discussie te starten.

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie achter laten.