Terug naar home

Posts From AFM

Aanvulling Leidraad vergoeding voor vervroegde aflossing van de hypotheek

Met een brief informeert de Autoriteit Financiële Markten (AFM) de sector over een aanvulling van de leidraad ‘Vergoeding vervroegde aflossing van de hypotheek’. In deze Leidraad uit 2017 is toegevoegd

Lees verder

Toetsrente hypotheken tweede kwartaal 2023 is 5%

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) stelt elk kwartaal de toetsrente vast voor hypotheken met een rentevastperiode korter dan tien jaar. De toetsrente voor het tweede kwartaal van 2023 bedraagt 5%.

Lees verder

Nadere uitleg over toepassing van NHG beheercriteria bij ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft signalen ontvangen dat sommige hypotheekaanbieders standaard de NHG beheercriteria gebruiken om te toetsen of de financiële situatie na relatiebreuk verantwoord is. De AFM attendeert

Lees verder

Toetsrente hypotheken eerste kwartaal 2023 is 5%

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) stelt elk kwartaal de toetsrente vast voor hypotheken met een rentevastperiode korter dan tien jaar. De toetsrente voor het eerste kwartaal van 2023 bedraagt 5%.

Lees verder

AFM consulteert aanvulling Leidraad vergoeding vervroegde hypotheekaflossing

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) wil een passage toevoegen aan de bestaande ‘Leidraad vergoeding voor vervroegde aflossing van de hypotheek’. Wij zien aanleiding om in de leidraad te verduidelijken op

Lees verder

AFM onderzoekt de samenhang tussen hypotheekbedragen en betalingsachterstanden

Huishoudens die ten opzichte van hun inkomen veel lenen voor hun hypotheek hebben een verhoogde kans op betalingsproblemen. Betalingsachterstanden komen in Nederland echter nog relatief weinig voor. Dat blijkt uit

Lees verder

Toetsrente hypotheken voor vierde kwartaal 5%

De AFM heeft de toetsrente voor het vierde kwartaal van 2022 vastgesteld op 5%.

Lees verder

Toetsrente hypotheken voor vierde kwartaal 5%

De AFM heeft de toetsrente voor het vierde kwartaal van 2022 vastgesteld op 5%.

Lees verder

Criteria acceptatiebeleid hypotheken moeten scherper

De criteria in het acceptatiebeleid van hypotheekaanbieders laten aan duidelijkheid te wensen over, waardoor het risico op overkreditering bestaat. Acceptanten bij hypotheekaanbieders kunnen in sommige situaties niet goed bepalen of

Lees verder

Toetsrente hypotheken voor derde kwartaal 5%

De AFM heeft de toetsrente voor het derde kwartaal van 2022 vastgesteld op 5%.

Lees verder