Terug naar home

Posts From AFM

Toetsrente hypotheken voor vierde kwartaal 5%

De AFM heeft de toetsrente voor het vierde kwartaal van 2022 vastgesteld op 5%.

Lees verder

Criteria acceptatiebeleid hypotheken moeten scherper

De criteria in het acceptatiebeleid van hypotheekaanbieders laten aan duidelijkheid te wensen over, waardoor het risico op overkreditering bestaat. Acceptanten bij hypotheekaanbieders kunnen in sommige situaties niet goed bepalen of

Lees verder

Toetsrente hypotheken voor derde kwartaal 5%

De AFM heeft de toetsrente voor het derde kwartaal van 2022 vastgesteld op 5%.

Lees verder

FSC pleit voor bredere aanpak huizenmarkt

Als gevolg van oplopende inflatie en rentes doet zich een omslag op financiële markten voor. Het Financieel Stabiliteitscomité (FSC) constateert dat het van belang is dat deze aanpassing geleidelijk verloopt.

Lees verder

Toetsrente hypotheken voor tweede kwartaal 5%

De AFM heeft de toetsrente voor het tweede kwartaal van 2022 vastgesteld op 5%.

Lees verder

Toetsrente hypotheken voor eerste kwartaal 5%

De AFM heeft de toetsrente voor het eerste kwartaal van 2022 vastgesteld op 5%.

Lees verder

Herstel coronacrisis bemoedigend, oververhitting vraagt om alertheid

Hoewel de piek van de coronacrisis voorbij lijkt, zijn er de nodige onzekerheden. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) maakt zich vooral zorgen over tekenen van oververhitting op de huizenmarkt en

Lees verder

FSC waarschuwt voor risicovol gedrag in de huidige lagerenteomgeving

Het Financieel Stabiliteitscomité (FSC) wijst op kwetsbaarheden op financiële markten als gevolg van een zoektocht naar rendement. Spanning is ook zichtbaar op de Nederlandse huizenmarkt, waar kopers hun volledige financieringsruimte

Lees verder

Toetsrente hypotheken voor vierde kwartaal 5%

De AFM heeft de toetsrente voor het vierde kwartaal van 2021 vastgesteld op 5%.

Lees verder

Zorgen over leengedrag van koopstarters

Het leengedrag van koopstarters baart de Autoriteit Financiële Markten (AFM) zorgen. Hypotheekschulden zijn hoog, studieschulden worden regelmatig niet meegewogen en een deel van hen stapelt kredieten. Dat blijkt uit een

Lees verder