‘Afschaffen HRA biedt kans voor hypotheek 2.0’

februari 21 15:27 2017 Print dit artikel

Het is mogelijk dat de Tweede Kamer-verkiezingen leiden tot het afschaffen van de hypotheekrenteaftrek (HRA). De Hypotheekshop vindt dat dit moet worden aangegrepen om hypotheken aan te passen aan maatschappelijke behoeften: de hypotheek 2.0.

Een analyse van de programma’s van de politieke partijen die zich hebben ingeschreven voor de verkiezingen, wijst uit dat er een driedeling is ontstaan. Een deel van de partijen wil de aftrek niet verder terugbrengen dan al in gang is gezet, een tweede groep wil de aftrek alleen voor hogere hypotheken extra beperken en een laatste groep wil de renteaftrek wel versneld reduceren.

Vaak genoemde argumenten voor het beperken van de HRA zijn het herstel van de balans op de woningmarkt en het niet langer stimuleren van het aanhouden van schulden. Volgens De Hypotheekshop ontbreekt echter een belangrijke andere reden. De franchiseketen schrijft in haar nieuwsbulletin: “Net als bij het huidige pensioenstelsel zouden hypotheken moeten worden aangepast aan de veranderde maatschappelijke behoefte: de hypotheek 2.0”

Strikt fiscaal kader

Consumenten hebben binnen een hypotheek te maken met een strikt fiscaal kader. Zo geldt voor nieuwe hypotheken de voorwaarde dat de hypotheek volledig in maximaal 30 jaar annuïtair wordt afgelost om in aanmerking te komen voor renteaftrek.

“Dit fiscale kader leidt evenwel tot een stramien dat in toenemende mate wringt met de levensloop van veel consumenten”, schrijft De Hypotheekshop. “Waar de pensioenrichtleeftijd door de stijging van de levensverwachting wordt verhoogd geldt binnen hypotheken nog de eis dat de hypotheekschuld in 30 jaar moet zijn afgelost zonder daarbij rekening te houden met ontwikkelingen als langer doorwerken of deeltijdpensioen.”

De voorwaarde die volledige aflossing van een hypotheek voorschrijft, botst met de behoefte van senioren om zelf woningaanpassingen, zorg of aanvulling op het inkomen te kunnen bekostigen. “Opname van overwaarde is in de praktijk nu lastig te realiseren. Maandlasten zijn weinig flexibel en kunnen niet worden aangepast aan de levensfase waarin de consument zich bevindt. Denk bijvoorbeeld aan lagere lasten in de dure jaren met kinderopvang of studerende kinderen.”

En net als bij het pensioenstelsel, speelt ook bij hypotheken de veranderende arbeidsmarkt een rol: “Hypotheken zijn minder toegankelijk als er geen sprake is van een vast dienstverband. Tot slot hebben met name jonge mensen in toenemende mate te maken met drempels om in aanmerking te komen voor financiering.”

Aanpassen aan maatschappelijke behoeften

In de ogen van De Hypotheekshop dient te worden ingezet op een meer fundamentele herziening van de wijze waarop hypotheken wordt betaald en afgelost. “De afschaffing van de HRA zal naast de veelgenoemde voordelen ook ruimte geven om de financiering en aflossing van hypotheken minder knellend te maken. Consumenten krijgen met een hypotheek 2.0 de keuzevrijheid om hun hypotheek in 40 of 50 jaar in te lossen en de hoogte van de maandlasten aan te passen aan hun levensfase.”

“Opname van overwaarde behoort tot de mogelijkheden. De hoogte van de restant hypotheekschuld kan worden afgestemd op de hoogte van het op te bouwen pensioen en de verwachte behoefte aan zorg. Het fiscaal verhuizen van de eigen woning naar box 3 lijkt daarmee overigens niet voor de hand te liggen omdat deze onderdeel is van iemands totale pakket aan toekomst-voorzieningen.”

De komst van het nieuwe pensioenstelsel en de lage rentestand van dit moment vormen volgens De Hypotheekshop een gunstig vertrekpunt voor het hervormen van hypotheken. “Belangrijk aandachtspunt is wel dat de gevolgen van het afschaffen van de HRA gelijk worden verdeeld.”

“De lastige positie van starters op dit ogenblik wordt deels veroorzaakt door de aangescherpte regelgeving sinds 2013 die hen in grotere mate heeft geraakt. Door het nieuwe studieleenstelsel zal hun positie de komende jaren niet verbeteren. Het zou daarom verstandig zijn om bij het creëren van een hypotheek 2.0 ook rekening te houden met de toegenomen studieschulden”, aldus De Hypotheekshop.

Lees hier het hele artikel

  Article "tagged" as:
  Categories:
Toon meer artikelen

Over de auteur

InFinance
InFinance

InFinance is een crossmediaal platform voor financiële dienstverleners. Het platform bestaat onder andere uit het magazine InFinance, de online nieuwsbrief InFinanceDaily, de website InFinance.nl en het hypotheekevent HypoVak.

Toon meer artikelen
write a comment

0 Comments

Nog geen reacties

Je kunt de eerst zijn om de discussie te starten.

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie achter laten.