Aflosverplichting zet jonge koper klem

april 26 10:37 2017 Print dit artikel

Meer of minder aflossen op een hypotheek zou in de basis vooral een persoonlijke keuze moeten zijn en geen van overheidswege opgelegde verplichting. Daarom roept De Hypotheekshop het nieuwe kabinet op de volledige aflosverplichting – zoals die sinds 2013 geldt – te heroverwegen.

“Voorstanders ervaren een gevoel van financiële onafhankelijkheid. Tegenstanders vatten meer aflossen juist op als hogere maandlasten en het beperken van de financiële ruimte. Zeker als er sprake is van pensioenopbouw zien zij minder de noodzaak van een volledig afgelost huis”, aldus De Hypotheekshop. Is volledig aflossen nu in het belang van de consument of van de economie?

Consument vergeten

Op basis van cijfers en voorspellingen van CBS en ESB stelt De Hypotheekshop vast dat de waarde van alle koopwoningen op termijn tweemaal zo hoog zal zijn als de hypotheekschuld. Daarnaast hebben huishoudens spaar(beleg)depots en vorderingen op pensioenreserves die de hypotheekschuld riant overtreffen. “Toch maken instanties als De Nederlandsche Bank (DNB) en het Internationaal Monetair Fonds (IMF) zich zorgen over de relatief hoge hypotheekschuld in Nederland. De positie van de consument komt in dit soort macro-economische rapporten meestal wat minder aan de orde. De vraag die opkomt is in hoeverre consumenten gebaat zijn bij volledig aflossen van hun hypotheek. Deze eis vormt namelijk een wezenlijk verschil met de situatie van huurders, die bijvoorbeeld ook na pensionering een huurverplichting houden.”

Afstemmen op andere uitgaven

In dit kader heeft De Hyposhop eerder al eens gepleit voor een Hypotheek 2.0. Een maatwerk hypotheek waarbij het aflossen van de hypotheek kan worden afgestemd op het sparen via pensioenpremie of andere uitgaven. “Hierdoor wordt voorkomen dat met name twintigers en dertigers geconfronteerd worden met zware lasten als gevolg van hun levensfase en allerlei spaarverplichtingen. Het CBS constateerde onlangs dat tussen 2011 en 2015 het eigenwoningbezit onder huiseigenaren jonger dan 35 jaar is gedaald. Juist daarom is het belangrijk dat nieuw beleid de toegankelijkheid van de woningmarkt voor starters niet verder in gevaar brengt. Bij de vorming van dit nieuwe beleid moeten ook andere verplichtingen meegewogen worden, zoals pensioenpremies en studieschulden.”

Lees hier het hele artikel

  Article "tagged" as:
  Categories:
Toon meer artikelen

Over de auteur

InFinance
InFinance

InFinance is een crossmediaal platform voor financiële dienstverleners. Het platform bestaat onder andere uit het magazine InFinance, de online nieuwsbrief InFinanceDaily, de website InFinance.nl en het hypotheekevent HypoVak.

Toon meer artikelen
write a comment

0 Comments

Nog geen reacties

Je kunt de eerst zijn om de discussie te starten.

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie achter laten.