Terug naar home

Adverteren

De Hypotheek Business Club is een uniek platform waar hypotheekprofessionals elkaar treffen en ervaringen en gedachten uitwisselen. Waar vroeger de verzekeraar het verband legde en de adviseur (financieel) ondersteunde, wordt die rol nu ingevuld door de Club. Kennisoverdracht, nieuws, opleidingen en netwerken zijn enkele eigenschappen van de Club. Hiervoor zoeken we partners die de clubgedachte willen omarmen en ondersteunen. Partners die mee willen groeien met de hypotheekadviseur van de toekomst. De leden zullen de professionele ondersteuning in hun werkzaamheden bijzonder waarderen. Als partner staat u op hun netvlies gebrand!

De Hypotheek Business Club is een zelfstandig en onafhankelijk orgaan met leden en een adviesraad. Initiatiefnemer van de club is TRIPLE i, Investment Publishers. Om leden voor de Club te werven, wordt vanaf mei 2015 een gerichte wervingscampagne opgezet. De bijna duizend bezoekers van de grootste hypotheekbeurs HypoVak zijn al lid van de Hypotheek Business Club geworden. Naar verwachting zal het ledenbestand vóór de zomer uit meer dan duizend hypotheekprofessionals bestaan. De unieke propositie als partner maakt het mogelijk om zich onder deze interessante en exclusieve doelgroep te profileren. Een partner is bij de clubgedachte actief betrokken, hij neemt plaats in de adviesraad en is geïnteresseerd in de ontwikkelingen van de adviseur van dag tot dag. Van een partner wordt verwacht dat hij actief bij de Club betrokken is.

Meer informatie
Voor meer informatie over de partnerpakketten of maatwerk kunt u contact opnemen met:

AntonAnton Nota
tel: +31(0)6 53 41 77 22
email: [email protected]

 

 

 

TimTim Chengadu
tel: +31(0)6 14 16 23 60
email: [email protected]