Terug naar home

MCD-aanbieders vergelijken

Logo-Hypovak-cmis Deze pagina is mede mogelijk gemaakt door CMIS Distributie.

Onderstaand vindt u de MCD-aanbieders op een rij, door naar rechts of links te swipen kunt u de andere aanbieders zien en vergelijken.

IO = indicatieve offerte / voorbeeld offerte / renteaanbod
BO = bindende offerte / hypotheekaanbod
JKP = Jaarlijks Kosten Percentage

Ingangsdatum van het
nieuwe MCD offerteproces:

21 mrt
Geldt er een overgangsregeling? Zo ja, wanneer gaat die in? Dienen zaken van te voren de overgangsdatum een BO te tekenen?:

uitgebrachte offertes van voor 21 maart worden op oude wijze afgehandeld

Wordt er eerst een io aangeboden?:

ja, renteaanbod

Is er een verschil tussen een NHG en niet-NHG aanvraag?:
nee
Kan bij insturen van een compleet dossier ook direct een BO worden uitgebracht?:

nee. Er komt altijd eerst een renteaanbod. Als het dossier al compleet is kan uiteraard al wel heel snel een offerte uitgebracht worden

Moet deze IO getekend worden? Wat is de tekentermijn?:
2 weken
offerterente/dagrente/ dalrente? Is rente in de IO gelijk aan de rente in de BO?:

Ja de rente in de offerte is altijd gelijk aan die van het renteaanbod. Heeft de klant een woninghypotheek? Dan kijken we nog wel of de rente op het moment van passeren lager is.

Wordt er een indicatieve Esis afgegeven?:
nee
Welke velden worden gehanteerd voor de JKP? Worden de opgegeven kosten door de aanbieder gecontroleerd? Gelden er minimale waarden voor de opgegeven velden?:

Alle aangeleverde velden die te maken hebben met het kunnen krijgen van de hypotheek. Bv advies- en bemiddelingskosten, taxatiekosten, verplichte ORV premies, maar ook premie opstalverzekering

Wordt de IO getoetst op inkomen/bkr/ identiteit/fraude?:
Dienen voor zelfstandige inkomstenstukken aangeleverd te worden voor een IO?:

Zelfstandigen en dga's ontvangen pas een renteaanbod nadat de cijfers zijn bekeken en het zakelijk inkomen is vastgesteld. Dat betekent dat u de aanvraag inschiet via HDN en in het opmerkingenveld de aantekening plaatst dat het een zelfstandige betreft. Vervolgens mailt u de jaarrekeningen en IB-aangiften van de laatste drie jaar, de volledig ingevulde BZI-tool bij inclusief een toelichting. Verder voegt u ook bij de KvK onder vermelding van het aanvraagnummer en/of naam, postcode, huisadres van de klant.

Wat is de offertegeldigheid van de IO?:

3 mnd, en voor de woninghypotheek de mogelijkheid om deze te verlengen tot max 9 maanden

Worden er annuleringskosten in rekening gebracht?:

Ja, nadat de klant een verleningingsovereenkomst heeft getekend maar toch niet afneemt

Is de IO verlengbaar?:

6 maanden (woninghypotheken) dus totaal 9 maanden

Geldt er een termijn om de stukken in te sturen?:

Ja, 4 weken voor uiterste passeerdatum, zodat wij deze nog kunnen beoordelen, een offerte kunnen uitbrengen en de klant nog zij 2 weken wettelijke bedenkermijn kunnen geven. Deze uiterste datum staat ook in het renteaanbod

Wordt er een BO uitgebracht als de IO nog 2 weken of korter geldig is?:

ja, maar dat betekent wel dat de klant minder bedenktijd heeft. Als de klant dat niet wil, moet de aanvraag opnieuw ingediend worden

Hoeveel bedraagt de tekentermijn van de BO(bedenktijd)?:
15 dagen (14 dagen wettelijk bedenktermijn en 1 dag verzendtijd)
Kan er een gewijzigde Esis worden aangevraagd?:
nee
Zijn er bijzonderheden in de procedure?:
nee
Zijn er wijzigingen tov de huidige offertetermijnen ed?:
nee
Is omzetten overeenkomst in vreemde valuta mogelijk?:
nee
Hoe wordt de boeteregeling aangepast? Gaat de aanpassing ook gelden voor bestaande klanten?:
nee
Ingangsdatum van het
nieuwe MCD offerteproces:

18 apr
Geldt er een overgangsregeling? Zo ja, wanneer gaat die in? Dienen zaken van te voren de overgangsdatum een BO te tekenen?:

Een bindende offerte voor lopende dossiers die 18 april nog niet finaal akkoord zijn.

Wordt er eerst een io aangeboden?:

ja

Is er een verschil tussen een NHG en niet-NHG aanvraag?:
nnb
Kan bij insturen van een compleet dossier ook direct een BO worden uitgebracht?:

altijd eerst een IO

Moet deze IO getekend worden? Wat is de tekentermijn?:

ja 3 weken

offerterente/dagrente/ dalrente? Is rente in de IO gelijk aan de rente in de BO?:

dagrente; rente in IO is dezelfde als rente in BO

Wordt er een indicatieve Esis afgegeven?:
ja
Welke velden worden gehanteerd voor de JKP? Worden de opgegeven kosten door de aanbieder gecontroleerd? Gelden er minimale waarden voor de opgegeven velden?:

conform hdn (alle velden optioneel); geen controle; geen minimale waarde

Wordt de IO getoetst op inkomen/bkr/ identiteit/fraude?:
Dienen voor zelfstandige inkomstenstukken aangeleverd te worden voor een IO?:
ja

 

Wat is de offertegeldigheid van de IO?:

4 maanden

Worden er annuleringskosten in rekening gebracht?:
nee
Is de IO verlengbaar?:
nee
Geldt er een termijn om de stukken in te sturen?:
nee
Wordt er een BO uitgebracht als de IO nog 2 weken of korter geldig is?:
ja
Hoeveel bedraagt de tekentermijn van de BO(bedenktijd)?:
14 dagen
Kan er een gewijzigde Esis worden aangevraagd?:
ja
Zijn er bijzonderheden in de procedure?:
nee
Zijn er wijzigingen tov de huidige offertetermijnen ed?:
nee
Is omzetten overeenkomst in vreemde valuta mogelijk?:
De vergoeding welke een aanbieder in rekening mag brengen bij vervroegde aflossing mag niet meer bedragen dan de werkelijke financiële schade van de aanbieder. De MvT geeft aan dat de CW methode een gangbare methode is. Deze methode zal gelden voor alle nieuwe klanten en zal ook in de leningvoorwaarden worden opgenomen.

Lees meer

Voor de berekening van de vergoeding worden onderstaande uitgangspunten gehanteerd:
- De vergoeding wordt bepaald door het verschil van de contractrente en de actuele rente geldend voor de resterende rentevaste periode van het contract;
- De berekening is op basis van de gangbare netto contante waarde berekening die nu al toegepast wordt bij de huidige berekeningen;
- De contractrente is de nettorente van de klant, dus inclusief toegepaste kortingen/opslagen;
- De actuele rente wordt bepaald op basis van het op het moment van de aanvraag voor vervroegde aflossing van toepassing zijnde risicoklasse van de klant. Dit betreft dus het risico profiel dat op dat moment de basis vormt voor de van toepassing zijnde rente op de lening;
- Hierbij wordt een gemiddelde rente berekening toegepast indien de geldverstrekker geen rentevaste periode kent met bijbehorend rentetarief dat gelijk is aan de specifieke resterende rentevaste periode (in hele maanden). Deze gemiddelde rente berekening betreft een gangbare een algemeen geaccepteerde berekeningsmethodiek;
Eventueel door de geldverstrekker op dat moment aangeboden rentekorting/opslag voor soortgelijke klanten wordt begrepen in de berekening.

Hoe wordt de boeteregeling aangepast? Gaat de aanpassing ook gelden voor bestaande klanten?:

Belangrijk: de wetgeving kent op dit onderdeel geen overgangsrecht. De uitkomst van de MCD berekening dient vergeleken te worden met de oude berekening van de vergoeding op basis van de bestaande voorwaarde indien het bestaande klanten betreft. De klant betaalt de laagste van de twee berekende vergoedingen.

Ingangsdatum van het
nieuwe MCD offerteproces:

21 mrt
Geldt er een overgangsregeling? Zo ja, wanneer gaat die in? Dienen zaken van te voren de overgangsdatum een BO te tekenen?:

Een bindende offerte voor uitstaande offertes die 21 maart nog niet finaal akkoord zijn.

Wordt er eerst een io aangeboden?:
ja
Is er een verschil tussen een NHG en niet-NHG aanvraag?:
nee
Kan bij insturen van een compleet dossier ook direct een BO worden uitgebracht?:
nee
Moet deze IO getekend worden? Wat is de tekentermijn?:
ja 2 weken
offerterente/dagrente/ dalrente? Is rente in de IO gelijk aan de rente in de BO?:

dagrente; nee bij een lagere dagrente

Wordt er een indicatieve Esis afgegeven?:
nee
Welke velden worden gehanteerd voor de JKP? Worden de opgegeven kosten door de aanbieder gecontroleerd? Gelden er minimale waarden voor de opgegeven velden?:

conform hdn (alle velden optioneel); (deels) controle; geen minimale waarde

Wordt de IO getoetst op inkomen/bkr/ identiteit/fraude?:
Dienen voor zelfstandige inkomstenstukken aangeleverd te worden voor een IO?:
In de IO worden de jaarcijfers en aangifte IB opgevraagd.
Wat is de offertegeldigheid van de IO?:
3 maanden
Worden er annuleringskosten in rekening gebracht?:
geen info
Is de IO verlengbaar?:

na acceptatie BO

Geldt er een termijn om de stukken in te sturen?:

ja, alleen als er een goede reden is waarom de documenten nog niet aangeleverd kunnen worden, de BO is te verlengen met 5 maanden

Wordt er een BO uitgebracht als de IO nog 2 weken of korter geldig is?:
3 maanden
Hoeveel bedraagt de tekentermijn van de BO(bedenktijd)?:
14 dagen
Kan er een gewijzigde Esis worden aangevraagd?:
ja
Zijn er bijzonderheden in de procedure?:
nee
Zijn er wijzigingen tov de huidige offertetermijnen ed?:

Skydoo wordt gedeactiveerd per 14 maart

Is omzetten overeenkomst in vreemde valuta mogelijk?:

nee, de termijnen zijn gelijk gebleven. Geldigheid 3 maanden en verlenging met 5 maanden.

Hoe wordt de boeteregeling aangepast? Gaat de aanpassing ook gelden voor bestaande klanten?:
nee
Ingangsdatum van het
nieuwe MCD offerteproces:

21 mrt
Geldt er een overgangsregeling? Zo ja, wanneer gaat die in? Dienen zaken van te voren de overgangsdatum een BO te tekenen?:

uitgebrachte offertes van voor 21 maart worden op oude wijze afgehandeld

Wordt er eerst een io aangeboden?:
ja
Is er een verschil tussen een NHG en niet-NHG aanvraag?:
nee
Kan bij insturen van een compleet dossier ook direct een BO worden uitgebracht?:
nee
Moet deze IO getekend worden? Wat is de tekentermijn?:
ja 14 dagen
offerterente/dagrente/ dalrente? Is rente in de IO gelijk aan de rente in de BO?:

offerterente (3+3) of dagrente (3+9); rente blijft gelijk

Wordt er een indicatieve Esis afgegeven?:
nee
Welke velden worden gehanteerd voor de JKP? Worden de opgegeven kosten door de aanbieder gecontroleerd? Gelden er minimale waarden voor de opgegeven velden?:

geen controle door aanbieder

Wordt de IO getoetst op inkomen/bkr/ identiteit/fraude?:
Dienen voor zelfstandige inkomstenstukken aangeleverd te worden voor een IO?:
geen info
Wat is de offertegeldigheid van de IO?:
3 maanden
Worden er annuleringskosten in rekening gebracht?:
geen info
Is de IO verlengbaar?:

9 maanden (3+9)

Geldt er een termijn om de stukken in te sturen?:
nee
Wordt er een BO uitgebracht als de IO nog 2 weken of korter geldig is?:
ja
Hoeveel bedraagt de tekentermijn van de BO(bedenktijd)?:
14 dagen
Zijn er bijzonderheden in de procedure?:
nee
Zijn er wijzigingen tov de huidige offertetermijnen ed?:
nee
Is omzetten overeenkomst in vreemde valuta mogelijk?:
nee
Hoe wordt de boeteregeling aangepast? Gaat de aanpassing ook gelden voor bestaande klanten?:
nee
Ingangsdatum van het
nieuwe MCD offerteproces:

21 apr
Geldt er een overgangsregeling? Zo ja, wanneer gaat die in? Dienen zaken van te voren de overgangsdatum een BO te tekenen?:
geen info
Wordt er eerst een io aangeboden?:
geen info
Is er een verschil tussen een NHG en niet-NHG aanvraag?:
geen info
Kan bij insturen van een compleet dossier ook direct een BO worden uitgebracht?:
geen info
Moet deze IO getekend worden? Wat is de tekentermijn?:
geen info
offerterente/dagrente/ dalrente? Is rente in de IO gelijk aan de rente in de BO?:
geen info
Wordt er een indicatieve Esis afgegeven?:
geen info
Welke velden worden gehanteerd voor de JKP? Worden de opgegeven kosten door de aanbieder gecontroleerd? Gelden er minimale waarden voor de opgegeven velden?:
geen info
Wordt de IO getoetst op inkomen/bkr/ identiteit/fraude?:
Dienen voor zelfstandige inkomstenstukken aangeleverd te worden voor een IO?:
 

 

Wat is de offertegeldigheid van de IO?:
geen info
Worden er annuleringskosten in rekening gebracht?:
geen info
Is de IO verlengbaar?:
geen info
Hoeveel bedraagt de tekentermijn van de BO(bedenktijd)?:
geen info
Kan er een gewijzigde Esis worden aangevraagd?:
geen info
Zijn er bijzonderheden in de procedure?:
geen info
Zijn er wijzigingen tov de huidige offertetermijnen ed?:
geen info
Is omzetten overeenkomst in vreemde valuta mogelijk?:
geen info
Hoe wordt de boeteregeling aangepast? Gaat de aanpassing ook gelden voor bestaande klanten?:
geen info
Ingangsdatum van het
nieuwe MCD offerteproces:

21 mrt
Geldt er een overgangsregeling? Zo ja, wanneer gaat die in? Dienen zaken van te voren de overgangsdatum een BO te tekenen?:

uitgebrachte offertes van voor 21 maart worden op oude wijze afgehandeld

Wordt er eerst een io aangeboden?:
ja
Is er een verschil tussen een NHG en niet-NHG aanvraag?:
nee
Kan bij insturen van een compleet dossier ook direct een BO worden uitgebracht?:
nee
Moet deze IO getekend worden? Wat is de tekentermijn?:
ja 14 dagen
offerterente/dagrente/ dalrente? Is rente in de IO gelijk aan de rente in de BO?:
offerterente (MoneYou2) of dagrente (MoneYou4); rente blijft gelijk
Wordt er een indicatieve Esis afgegeven?:
nee
Welke velden worden gehanteerd voor de JKP? Worden de opgegeven kosten door de aanbieder gecontroleerd? Gelden er minimale waarden voor de opgegeven velden?:
geen controle door aanbieder.
Wordt de IO getoetst op inkomen/bkr/ identiteit/fraude?:
Dienen voor zelfstandige inkomstenstukken aangeleverd te worden voor een IO?:
geen info
Wat is de offertegeldigheid van de IO?:
3 maanden
Worden er annuleringskosten in rekening gebracht?:
geen info
Is de IO verlengbaar?:
geen info
Geldt er een termijn om de stukken in te sturen?:
nee
Wordt er een BO uitgebracht als de IO nog 2 weken of korter geldig is?:
ja
Hoeveel bedraagt de tekentermijn van de BO(bedenktijd)?:
14 dagen
Zijn er bijzonderheden in de procedure?:
nee
Zijn er wijzigingen tov de huidige offertetermijnen ed?:
nee
Is omzetten overeenkomst in vreemde valuta mogelijk?:
nee
Hoe wordt de boeteregeling aangepast? Gaat de aanpassing ook gelden voor bestaande klanten?:
nee
Ingangsdatum van het
nieuwe MCD offerteproces:

21 mrt
Geldt er een overgangsregeling? Zo ja, wanneer gaat die in? Dienen zaken van te voren de overgangsdatum een BO te tekenen?:

Een bindende offerte voor lopende dossiers die 21 maart nog niet finaal akkoord zijn.

Wordt er eerst een io aangeboden?:
ja
Is er een verschil tussen een NHG en niet-NHG aanvraag?:
nee
Kan bij insturen van een compleet dossier ook direct een BO worden uitgebracht?:
ja
Moet deze IO getekend worden? Wat is de tekentermijn?:
ja, 3 weken
offerterente/dagrente/ dalrente? Is rente in de IO gelijk aan de rente in de BO?:

ja, rente in IO= rente BO= rente passeren

Wordt er een indicatieve Esis afgegeven?:
ja
Welke velden worden gehanteerd voor de JKP? Worden de opgegeven kosten door de aanbieder gecontroleerd? Gelden er minimale waarden voor de opgegeven velden?:

we gebruiken de kosten die noodzakelijk zijn voor het verkrijgen van de hypotheek, cf wetgeving. we controleren de kosten niet. We dwingen niet af dat kosten worden aangeleverd. De adviseur is verantwoordelijk voor het doorgeven van advieskosten, aangezien de klant deze niet hoeft te betalen als het niet is opgenomen in onze IO en BO!!

Wordt de IO getoetst op inkomen/bkr/ identiteit/fraude?:
Dienen voor zelfstandige inkomstenstukken aangeleverd te worden voor een IO?:
ja

, conform huidige werkwijze dienen eerst de zelfst stukken aangeleverd te worden alvorens een IO uitgebracht wordt.

 

Wat is de offertegeldigheid van de IO?:

4 maanden of 9 maanden (extra)

Worden er annuleringskosten in rekening gebracht?:

na getekende BO (extra)

Is de IO verlengbaar?:
nee
Geldt er een termijn om de stukken in te sturen?:
4weken van te voren
Wordt er een BO uitgebracht als de IO nog 2 weken of korter geldig is?:
ja
Hoeveel bedraagt de tekentermijn van de BO(bedenktijd)?:
14 dagen
Kan er een gewijzigde Esis worden aangevraagd?:
nee
Zijn er bijzonderheden in de procedure?:
nee
Zijn er wijzigingen tov de huidige offertetermijnen ed?:
nee
Is omzetten overeenkomst in vreemde valuta mogelijk?:
nee
Hoe wordt de boeteregeling aangepast? Gaat de aanpassing ook gelden voor bestaande klanten?:
nee
Ingangsdatum van het
nieuwe MCD offerteproces:

21 mrt
Geldt er een overgangsregeling? Zo ja, wanneer gaat die in? Dienen zaken van te voren de overgangsdatum een BO te tekenen?:

Indien de klant de offerte uiterlijk 18 maart retour stuurt valt deze nog onder het oude/huidige proces, er verandert niets. Als wij de getekende offerte ná 18 maart 2016 ontvangen dan valt deze offerte onder het nieuwe MCD-proces. De offerte geldt dan als voorbeeldofferte. De klant ontvangt na beoordeling van het dossier en de kredietwaardigheid een bindend aanbod.

Wordt er eerst een io aangeboden?:
ja
Is er een verschil tussen een NHG en niet-NHG aanvraag?:
nee
Kan bij insturen van een compleet dossier ook direct een BO worden uitgebracht?:

nee altijd eerst een IO

Moet deze IO getekend worden? Wat is de tekentermijn?:

ja, 2 weken (compact) of 3 weken (basis en Obvion hypotheek)

offerterente/dagrente/ dalrente? Is rente in de IO gelijk aan de rente in de BO?:

Voor de  Obvion Compact hypotheek geldt de rente in de voorbeeldofferte. In het bindend aanbod is de rente gelijk aan de rente in de voorbeeldofferte.

Voor de Obvion Basis hypotheek gelden er twee meetmomenten: de rente in de voorbeeldofferte en de rente op de passeerdatum. De laagste rente geldt voor de hypotheek.

Bij de Obvion hypotheek geldt dalrente. De klant krijgt de laagste rente uit de periode tussen de datum van de voorbeeldofferte en de datum van passeren van de hypotheekakte.

Wordt er een indicatieve Esis afgegeven?:
nee
Welke velden worden gehanteerd voor de JKP? Worden de opgegeven kosten door de aanbieder gecontroleerd? Gelden er minimale waarden voor de opgegeven velden?:

 taxatiekosten

 kosten bouwkundige keuring

 borgtochtprovisie (NHG)

 afhandelingskosten

 kosten bankgarantie

 kosten woonlastenbescherming (AOW, WW)

 eenmalige premiestorting woonlasten

 bemiddelingskosten t.b.v. de lening (incl. afhandelingskosten)

 bemiddelingskosten t.b.v. aankoop woning (bijv. makelaarscourtage)

 kosten opstalverzekering

 kosten ORV

 afsluitkosten (provisie)

 administratiekosten

 kosten inschrijving hypotheekregister

Ja, op basis van de ontvangen stukken vindt controle plaats.

Ja er gelden minimale waarden.

Wordt de IO getoetst op inkomen/bkr/ identiteit/fraude?:
Dienen voor zelfstandige inkomstenstukken aangeleverd te worden voor een IO?:
ja

 

Wat is de offertegeldigheid van de IO?:
4 maanden
Worden er annuleringskosten in rekening gebracht?:

Er worden bij de Obvion hypotheek en de Obvion Basis hypotheek alleen annuleringskosten in rekening gebracht als de klant het bindend aanbod heeft aanvaard en  verlengd. En hij de hypothecaire geldlening intrekt c.q. niet afneemt.

Is de IO verlengbaar?:

Bij de Obvion Compact hypotheek is de klant annuleringskosten verschuldigd als hij het bindend aanbod heeft aanvaard en daarna de hypothecaire geldlening intrekt c.q. niet afneemt.

Geldt er een termijn om de stukken in te sturen?:

Het bindend aanbod van een Obvion hypotheek is verlengbaar met maximaal 8 maanden.

Het bindend aanbod van een Obvion Basis Hypotheek is verlengbaar met maximaal 4 maanden.

Bij de Obvion Compact hypotheek kan de geldigheid van het bindend aanbod niet worden verlengd.

Wordt er een BO uitgebracht als de IO nog 2 weken of korter geldig is?:

6 weken

Hoeveel bedraagt de tekentermijn van de BO(bedenktijd)?:

Gezien de maximale termijn van insturen van de stukken, zal dit in de praktijk niet voorkomen

Kan er een gewijzigde Esis worden aangevraagd?:
Maximaal 2 weken
Zijn er bijzonderheden in de procedure?:

nee

Zijn er wijzigingen tov de huidige offertetermijnen ed?:
nee
Is omzetten overeenkomst in vreemde valuta mogelijk?:

toevoeging termijn van 6 weken voor insturen van stukken

Hoe wordt de boeteregeling aangepast? Gaat de aanpassing ook gelden voor bestaande klanten?:
nee
Ingangsdatum van het
nieuwe MCD offerteproces:

21 mrt
Geldt er een overgangsregeling? Zo ja, wanneer gaat die in? Dienen zaken van te voren de overgangsdatum een BO te tekenen?:

Als acceptatieproces van offerte 'oude stijl' is afgerond (definitief accoord) vóór 21-3, dan geen nieuw BO. Alle andere gevallen wel nieuw BO te ondertekenen.

Wordt er eerst een io aangeboden?:
ja
Is er een verschil tussen een NHG en niet-NHG aanvraag?:
nee
Kan bij insturen van een compleet dossier ook direct een BO worden uitgebracht?:

Nee, er wordt altijd een Voorstel met rente-aanbod verstuurd (i.v.m. vastzetten van de rente). Maar dit kan per kerende post retour waarna meteen een Definitief aanbod kan worden gemaakt.

Moet deze IO getekend worden? Wat is de tekentermijn?:
ja, 3 weken
offerterente/dagrente/ dalrente? Is rente in de IO gelijk aan de rente in de BO?:

Beleid is regulier aan Comfort en Voordeellijn beleid

Wordt er een indicatieve Esis afgegeven?:

Bij IO wordt ook Esis afgegeven.

Welke velden worden gehanteerd voor de JKP? Worden de opgegeven kosten door de aanbieder gecontroleerd? Gelden er minimale waarden voor de opgegeven velden?:

Taxatiekosten, Advies en Bemiddelingskosten, Borgtochtprovisie NHG, de premie voor verplichte ORV en de premies voor de opbouwproducten.

Nee, er vindt geen controle plaats. De aanbieder "Intermediair" is bij wet verplicht de gegevens op te geven. Op basis van financieringsopzet nemen wij de gegevens over.

Nee

Wordt de IO getoetst op inkomen/bkr/ identiteit/fraude?:
Dienen voor zelfstandige inkomstenstukken aangeleverd te worden voor een IO?:
nee
Wat is de offertegeldigheid van de IO?:
ja, 3 weken
Worden er annuleringskosten in rekening gebracht?:
nee
Is de IO verlengbaar?:
nee
Geldt er een termijn om de stukken in te sturen?:
nee
Wordt er een BO uitgebracht als de IO nog 2 weken of korter geldig is?:
ja
Hoeveel bedraagt de tekentermijn van de BO(bedenktijd)?:

2 weken (wettelijke bedenktijd)

Kan er een gewijzigde Esis worden aangevraagd?:
nee
Zijn er bijzonderheden in de procedure?:
geen info
Zijn er wijzigingen tov de huidige offertetermijnen ed?:
nee
Is omzetten overeenkomst in vreemde valuta mogelijk?:
nee
Hoe wordt de boeteregeling aangepast? Gaat de aanpassing ook gelden voor bestaande klanten?:
nee
Ingangsdatum van het
nieuwe MCD offerteproces:

21 mrt
Geldt er een overgangsregeling? Zo ja, wanneer gaat die in? Dienen zaken van te voren de overgangsdatum een BO te tekenen?:
ja, voor dossiers waar  getekende offerte niet voor 21 maart zijn ingestuurd.
Wordt er eerst een io aangeboden?:
ja
Is er een verschil tussen een NHG en niet-NHG aanvraag?:
geen info
Kan bij insturen van een compleet dossier ook direct een BO worden uitgebracht?:

ja, afhankelijk van het product 2 tot 3 weken

Wordt de IO getoetst op inkomen/bkr/ identiteit/fraude?:
Worden er annuleringskosten in rekening gebracht?:

afhankelijk van het product

Is de IO verlengbaar?:
geen info
Geldt er een termijn om de stukken in te sturen?:
geen info
Wordt er een BO uitgebracht als de IO nog 2 weken of korter geldig is?:
geen info
Hoeveel bedraagt de tekentermijn van de BO(bedenktijd)?:
15 dagen
Kan er een gewijzigde Esis worden aangevraagd?:
geen info
Zijn er bijzonderheden in de procedure?:
geen info
Zijn er wijzigingen tov de huidige offertetermijnen ed?:
bij de nieuwbouwhypotheek wordt de geldigheid en verlengingstermijn aangepast (wordt 3 mnd geldig en met 8 mnd te verlengen)
Is omzetten overeenkomst in vreemde valuta mogelijk?:
geen info
Hoe wordt de boeteregeling aangepast? Gaat de aanpassing ook gelden voor bestaande klanten?:
geen info
Ingangsdatum van het
nieuwe MCD offerteproces:

1 apr
Geldt er een overgangsregeling? Zo ja, wanneer gaat die in? Dienen zaken van te voren de overgangsdatum een BO te tekenen?:

ingediende aanvragen van voor 1 april worden op de oude wijze afgehandeld

Wordt er eerst een io aangeboden?:
nee
Is er een verschil tussen een NHG en niet-NHG aanvraag?:

Wel qua acceptatiebeleid, niet qua proces

Kan bij insturen van een compleet dossier ook direct een BO worden uitgebracht?:

altijd alleen een BO; op ING extranet staat een speciale module waarin per situatie wordt aangegeven welke stukken vooraf moeten worden aangeleverd; taxatie (OB onder voorbehoud), ORV acceptatie en aflosbewijzen mogen later; BO is 3 maanden geldig en kan met 3 maanden worden verlengd als later wordt gepasseerd.

Moet deze IO getekend worden? Wat is de tekentermijn?:
nvt
offerterente/dagrente/ dalrente? Is rente in de IO gelijk aan de rente in de BO?:
nvt
Wordt er een indicatieve Esis afgegeven?:
nvt
Welke velden worden gehanteerd voor de JKP? Worden de opgegeven kosten door de aanbieder gecontroleerd? Gelden er minimale waarden voor de opgegeven velden?:
ING werkt niet met Esis en JKP.
Wordt de IO getoetst op inkomen/bkr/ identiteit/fraude?:
Dienen voor zelfstandige inkomstenstukken aangeleverd te worden voor een IO?:
nvt

 

Wat is de offertegeldigheid van de IO?:
nvt
Worden er annuleringskosten in rekening gebracht?:

na ondertekening van de BO

Is de IO verlengbaar?:
nvt
Geldt er een termijn om de stukken in te sturen?:

bij het indienen van een aanvraag dienen alle benodigde stukken dezelfde dag aangeleverd te zijn; worden deze stukken niet goedgekeurd dan dienen binnen 5 werkdagen de juiste stukken aangeleverd te zijn; aanvullende stukken (taxatie, orv, aflosbewijzen) dienen binnen de geldigheid van 6 maanden te worden ingestuurd.

Wordt er een BO uitgebracht als de IO nog 2 weken of korter geldig is?:
nvt
Hoeveel bedraagt de tekentermijn van de BO(bedenktijd)?:
14 dagen
Kan er een gewijzigde Esis worden aangevraagd?:

ING werkt niet met Esis

Zijn er bijzonderheden in de procedure?:
Er is een betaalrekening bij ING benodigd voor het aanvragen van de hypotheek; als die niet wordt gebruikt naast het incasseren van de hypotheek is de rekening gratis maar krijgt de klant geen 0,25% rentekorting; e-amiladres en telefoonnummer van de klant moeten bij aanvragen worden doorgegeven; ING neemt vanaf het uitbrengen van de BO contact op met de klant.
Zijn er wijzigingen tov de huidige offertetermijnen ed?:

nee verlengingskosten en annuleringskosten veranderen niet

Is omzetten overeenkomst in vreemde valuta mogelijk?:
geen info
Hoe wordt de boeteregeling aangepast? Gaat de aanpassing ook gelden voor bestaande klanten?:
geen info
Ingangsdatum van het
nieuwe MCD offerteproces:

Dit is nog niet besloten, de MCD implementatie zal waarschijnlijk in mei 2016 worden ingevoerd.

Geldt er een overgangsregeling? Zo ja, wanneer gaat die in? Dienen zaken van te voren de overgangsdatum een BO te tekenen?:

Ja er geldt een overgangsregeling. Wanneer deze in gaat is afhankelijk van onze introductiedatum MCD. Oude offertes volgen het oude proces. Alleen als er een wijziging is ´verhuizen´ de aanvragen naar het nieuwe proces. Er wordt dan geen renteaanbod aangemaakt maar wel een offerte (bo). Nieuwe aanvragen volgen het nieuwe proces.

Wordt er eerst een io aangeboden?:

Zodra de MCD bij ons is ingevoerd zal er een IO worden aangeboden. Bij ons heet het een renteaanbod.

Is er een verschil tussen een NHG en niet-NHG aanvraag?:

Hier is op basis van de MCD geen verschil in.

Kan bij insturen van een compleet dossier ook direct een BO worden uitgebracht?:

Nee, er wordt altijd eerst een renteaanbod uitgebracht.

Moet deze IO getekend worden? Wat is de tekentermijn?:

Ja, tekentermijn is 3 weken.

offerterente/dagrente/ dalrente? Is rente in de IO gelijk aan de rente in de BO?:

Voor alle producten van Attens Hypotheken, Tellius Hypotheken en Syntrus Achmea geldt dat de rente in het IO gelijk is aan de passeerrente. Dit met uitzondering van de Syntrus Achmea Comfort Hypotheek, hier is nu een dagrentegarantie van toepassing en dat blijft ook zo.

Wordt er een indicatieve Esis afgegeven?:
Nee, het Esis wordt bij de offerte afgegeven
Welke velden worden gehanteerd voor de JKP? Worden de opgegeven kosten door de aanbieder gecontroleerd? Gelden er minimale waarden voor de opgegeven velden?:
Het JKP bestaat uit onderstaande kostencomponenten, voor zover onderdeel van de financiering: Alleen de kosten vermeld op de financieringsopzet worden door de acceptant gecontroleerd en zo nodig aangepast. De kosten die in de aanvraag staan, worden niet gecontroleerd. We gaan er vanuit dat de tussenpersoon deze goed heeft doorgegeven. De automatisch berekende kosten hoeven niet te worden gecontroleerd. Op welke manier gaat Aegon haar klanten uitgebreider informeren als er sprake is van variabele rente?

Lees meer

Als er sprake is van variabele rente, zal Aegon de klant uitgebreider informeren via het ESIS. Hierbij geeft Aegon inzicht in haar hoogste variabele rente van de afgelopen 20 jaar, inclusief het daarbij behorende JKP.

• Nominale rentepercentage
• Kosten woonlastenbescherming*
• Taxatiekosten*
• Kosten opstalverzekering*
• Kosten bouwkundige keuring*
• Kosten ORV*
• Borgtochtprovisie NHG
• Kosten bankgarantie*
• Administratiekosten
• Bereidstellingsprovisie
• Eénmalige premiestorting woonlasten*
• Kosten verplichte levensverzekering
• Kosten inschrijving hypotheekregister*
• Afsluitkosten
• Bemiddelingskosten tbv lening*

* De met een sterretje gemarkeerde componenten worden overgenomen vanuit de ingediende aanvraag.
De overige componenten worden door Aegon berekend.

Wordt de IO getoetst op inkomen/bkr/ identiteit/fraude?:
Dienen voor zelfstandige inkomstenstukken aangeleverd te worden voor een IO?:
nee

 

Wat is de offertegeldigheid van de IO?:

Voor de IO geldt een tekentermijn van 3 weken, na ondertekenen zijn de geldigheidsduren als volgt:

- Syntrus Basis Hypotheek  4 maanden

- Syntrus Comfort Hypotheek  9 maanden

- Tellius Toekomstvast Hypotheek 6 maanden

- Attens Hypotheek   4 maanden

Voor de IO geldt een tekentermijn van 3 weken, na ondertekenen zijn de geldigheidsduren als volgt:

- Syntrus Basis Hypotheek  4 maanden

- Syntrus Comfort Hypotheek  9 maanden

- Tellius Toekomstvast Hypotheek 6 maanden

- Attens Hypotheek   4 maanden

Worden er annuleringskosten in rekening gebracht?:

Als de consument annuleert nadat de BO is ondertekend zijn er annuleringskosten verschuldigd, deze bedragen 0,5% van de hoofdsom exclusief overbruggingskrediet.

Is de IO verlengbaar?:

Neen, de bovengenoemde geldigheidsduren zijn niet verlengbaar.

Geldt er een termijn om de stukken in te sturen?:

Ja, de uiterste termijn wordt in het renteaanbod opgenomen. Deze ligt 29 dagen voor het verlopen van het renteaanbod

Wordt er een BO uitgebracht als de IO nog 2 weken of korter geldig is?:

Nee, uiterste datum om een offerte (BO) uit te brengen is 21 dagen

Hoeveel bedraagt de tekentermijn van de BO(bedenktijd)?:
14 dagen
Kan er een gewijzigde Esis worden aangevraagd?:

Als er een wijziging nodig is tussen uitbrengen offerte en het tekenen hiervan (of erna) kan hiervoor een verzoek worden ingediend (per mail)

Zijn er bijzonderheden in de procedure?:

Wij gaan ervan uit dat wij marktconform opereren, dus wat dat betreft geen bekende bijzonderheden in de procedure.

Zijn er wijzigingen tov de huidige offertetermijnen ed?:

Ja, de Syntrus Achmea Comfort Hypotheek is niet meer te verlengen, maar standaard 9 maanden geldig. De Syntrus Achmea Basis Hypotheek wordt standaard 4 maanden geldig. De offertetermijnen bij de ander labels blijven ongewijzigd.

Is omzetten overeenkomst in vreemde valuta mogelijk?:

Neen, dit is niet mogelijk.

Hoe wordt de boeteregeling aangepast? Gaat de aanpassing ook gelden voor bestaande klanten?:

Nee, is al MCD proof

Ingangsdatum van het
nieuwe MCD offerteproces:

21 mrt
Geldt er een overgangsregeling? Zo ja, wanneer gaat die in? Dienen zaken van te voren de overgangsdatum een BO te tekenen?:

(offertes uitgebracht voor 21 maart 2016)?

Voor offertes die nog in de pijplijn zitten geldt de huidige procedure. Dit betekent: geen ESIS, geen bindende offerte en geen 14 dagen bedenktermijn.

Wordt er eerst een io aangeboden?:

Is het rente-aanbod opgenomen in de voorlopige offerte?

Ja, het rente-aanbod is opgenomen in de voorlopige offerte. Door ondertekening van deze offerte wordt het rentetarief definitief vastgelegd.

Is er een verschil tussen een NHG en niet-NHG aanvraag?:

alleen borgtochprovisie

Kan bij insturen van een compleet dossier ook direct een BO worden uitgebracht?:
nee
Moet deze IO getekend worden? Wat is de tekentermijn?:

VO moet getekend worden 14 dagen

offerterente/dagrente/ dalrente? Is rente in de IO gelijk aan de rente in de BO?:

Ja POR (passeerrente is offerte rente

Wordt er een indicatieve Esis afgegeven?:
ja
Welke velden worden gehanteerd voor de JKP? Worden de opgegeven kosten door de aanbieder gecontroleerd? Gelden er minimale waarden voor de opgegeven velden?:
Het JKP bestaat uit onderstaande kostencomponenten, voor zover onderdeel van de financiering: Alleen de kosten vermeld op de financieringsopzet worden door de acceptant gecontroleerd en zo nodig aangepast. De kosten die in de aanvraag staan, worden niet gecontroleerd. We gaan er vanuit dat de tussenpersoon deze goed heeft doorgegeven. De automatisch berekende kosten hoeven niet te worden gecontroleerd. Op welke manier gaat Aegon haar klanten uitgebreider informeren als er sprake is van variabele rente?

Lees meer

Als er sprake is van variabele rente, zal Aegon de klant uitgebreider informeren via het ESIS. Hierbij geeft Aegon inzicht in haar hoogste variabele rente van de afgelopen 20 jaar, inclusief het daarbij behorende JKP.

• Nominale rentepercentage
• Kosten woonlastenbescherming*
• Taxatiekosten*
• Kosten opstalverzekering*
• Kosten bouwkundige keuring*
• Kosten ORV*
• Borgtochtprovisie NHG
• Kosten bankgarantie*
• Administratiekosten
• Bereidstellingsprovisie
• Eénmalige premiestorting woonlasten*
• Kosten verplichte levensverzekering
• Kosten inschrijving hypotheekregister*
• Afsluitkosten
• Bemiddelingskosten tbv lening*

* De met een sterretje gemarkeerde componenten worden overgenomen vanuit de ingediende aanvraag.
De overige componenten worden door Aegon berekend.

Wordt de IO getoetst op inkomen/bkr/ identiteit/fraude?:
Dienen voor zelfstandige inkomstenstukken aangeleverd te worden voor een IO?:
ja quikscan

 

Wat is de offertegeldigheid van de IO?:

Dit betekent drie maanden voor bestaande klanten

Worden er annuleringskosten in rekening gebracht?:
nee
Is de IO verlengbaar?:

IO geeft rente aan, is bepalend

Geldt er een termijn om de stukken in te sturen?:
nee
Wordt er een BO uitgebracht als de IO nog 2 weken of korter geldig is?:
ja
Hoeveel bedraagt de tekentermijn van de BO(bedenktijd)?:
14 dagen
Kan er een gewijzigde Esis worden aangevraagd?:
ja
Zijn er bijzonderheden in de procedure?:
geen info
Zijn er wijzigingen tov de huidige offertetermijnen ed?:
nee
Is omzetten overeenkomst in vreemde valuta mogelijk?:
nee
Hoe wordt de boeteregeling aangepast? Gaat de aanpassing ook gelden voor bestaande klanten?:
De vergoeding welke een aanbieder in rekening mag brengen bij vervroegde aflossing mag niet meer bedragen dan de werkelijke financiële schade van de aanbieder. De MvT geeft aan dat de CW methode een gangbare methode is. Deze methode zal gelden voor alle nieuwe klanten en zal ook in de leningvoorwaarden worden opgenomen.

Lees meer

Voor de berekening van de vergoeding worden onderstaande uitgangspunten gehanteerd:
- De vergoeding wordt bepaald door het verschil van de contractrente en de actuele rente geldend voor de resterende rentevaste periode van het contract;
- De berekening is op basis van de gangbare netto contante waarde berekening die nu al toegepast wordt bij de huidige berekeningen;
- De contractrente is de nettorente van de klant, dus inclusief toegepaste kortingen/opslagen;
- De actuele rente wordt bepaald op basis van het op het moment van de aanvraag voor vervroegde aflossing van toepassing zijnde risicoklasse van de klant. Dit betreft dus het risico profiel dat op dat moment de basis vormt voor de van toepassing zijnde rente op de lening;
- Hierbij wordt een gemiddelde rente berekening toegepast indien de geldverstrekker geen rentevaste periode kent met bijbehorend rentetarief dat gelijk is aan de specifieke resterende rentevaste periode (in hele maanden). Deze gemiddelde rente berekening betreft een gangbare een algemeen geaccepteerde berekeningsmethodiek;
Eventueel door de geldverstrekker op dat moment aangeboden rentekorting/opslag voor soortgelijke klanten wordt begrepen in de berekening.

Belangrijk: de wetgeving kent op dit onderdeel geen overgangsrecht. De uitkomst van de MCD berekening dient vergeleken te worden met de oude berekening van de vergoeding op basis van de bestaande voorwaarde indien het bestaande klanten betreft. De klant betaalt de laagste van de twee berekende vergoedingen.

Ingangsdatum van het
nieuwe MCD offerteproces:

5 apr
Geldt er een overgangsregeling? Zo ja, wanneer gaat die in? Dienen zaken van te voren de overgangsdatum een BO te tekenen?:

Hoe gaan we om met lopende aanvragen?

Een aanvraag die voor 5 april door ons is ontvangen, zal het huidige proces blijven volgen. Wanneer een offerte uit het huidige proces wordt geannuleerd en er een nieuwe offerte wordt aangevraagd op of na 5 april, dan volgt deze nieuwe aanvraag het nieuwe proces. Hebben wij een aanvraag op of na 5 april a.s. ontvangen? Dan geldt het nieuwe proces met de HUP, gevolgd door een bindende offerte. Moet een offerte aangepast worden van een aanvraag die vóór 5 april is ingediend? Dan blijft het oude proces van kracht.

Wordt er eerst een io aangeboden?:

ja Vanaf 5 april a.s. werkt BLG Wonen met Hypotheek Uitgangspunten (HUP). In de HUP is een rentereservering, een voorbeeldofferte en een overzicht opgenomen van alle benodigde documenten voor het uitbrengen van een bindende offerte.

Is er een verschil tussen een NHG en niet-NHG aanvraag?:

MCD verandert niets aan de eventueel huidige verschillen tussen NHG en niet-NHG dossiers.

Kan bij insturen van een compleet dossier ook direct een BO worden uitgebracht?:

Er moet altijd een Hypotheek uitgangspunten (HUP) worden uitgebracht, maar deze hoeft niet door de klant ondertekend te worden indien het dossier compleet wordt binnen de tekentermijn van de HUP. De adviseur dient wel schriftelijk te verzoeken tot opstarten van dossiercontrole, indien er geen getekende HUP wordt ingestuurd.

Moet deze IO getekend worden? Wat is de tekentermijn?:

ja De HUP is twee weken geldig vanaf de datum dat de HUP is uitgebracht. Dit betekent dat uw klant twee weken de tijd heeft om deze te ondertekenen en naar ons terug te sturen. Deze termijn kan met veertien dagen verlengd worden. Is het dossier binnen twee weken compleet (eventueel verlengd met twee weken)? Dan hoeft de klant de HUP niet te ondertekenen. Wij beoordelen dan het dossier en bepalen of we een bindende offerte kunnen uitbrengen

offerterente/dagrente/ dalrente? Is rente in de IO gelijk aan de rente in de BO?:

Ja, hierin verandert niets vanuit implementatie MCD.

Wordt er een indicatieve Esis afgegeven?:
Nee, de Esis is onderdeel van de Bindende offerte.
Welke velden worden gehanteerd voor de JKP? Worden de opgegeven kosten door de aanbieder gecontroleerd? Gelden er minimale waarden voor de opgegeven velden?:
De HDN velden worden gehanteerd voor de JKP. De kosten worden niet gecontroleerd, de adviseur is verantwoordelijk voor het aanleveren van de juiste bedragen. Er gelden geen minimale bedragen.
Wordt de IO getoetst op inkomen/bkr/ identiteit/fraude?:
Dienen voor zelfstandige inkomstenstukken aangeleverd te worden voor een IO?:
ja

 

Wat is de offertegeldigheid van de IO?:

Vanaf de aanvraagdatum van de HUP is de rentereservering drie maanden geldig. Deze is met maximaal zes maanden te verlengen, wanneer er bereidstellingsprovisie wordt betaald. Passeert de hypotheekakte binnen drie maanden na aanvraag? Dan hoeft een klant geen bereidstellingsprovisie te betalen. Stijgt de rente boven het niveau van het in de offerte genoemde percentage? Dan brengen wij vanaf de vierde maand een bereidstellingsprovisie van 0,25% per (deel van een) maand in rekening.

Worden er annuleringskosten in rekening gebracht?:

ja Deze is met maximaal zes maanden te verlengen, wanneer er bereidstellingsprovisie wordt betaald. Passeert de hypotheekakte binnen drie maanden na aanvraag? Dan hoeft een klant geen bereidstellingsprovisie te betalen. Stijgt de rente boven het niveau van het in de offerte genoemde percentage? Dan brengen wij vanaf de vierde maand een bereidstellingsprovisie van 0,25% per (deel van een) maand in rekening.

Is de IO verlengbaar?:

De geldigheid van de offerte is 3 + 6 maanden (bereidstellingsprovisie) vanaf de aanvraagdatum.

Geldt er een termijn om de stukken in te sturen?:

De aanvraag dient 4 weken voor verstrijken van de geldigheid compleet te zijn.

Wordt er een BO uitgebracht als de IO nog 2 weken of korter geldig is?:

Nadat  we de bindende hypotheekofferte hebben uitgebracht, heeft een klant veertien dagen bedenktijd. Deze termijn kan niet worden verlengd.

Hoeveel bedraagt de tekentermijn van de BO(bedenktijd)?:

Ja, dit betekent dat er een gewijzigde offerte + ESIS wordt verstrekt.

Kan er een gewijzigde Esis worden aangevraagd?:
nee
Zijn er bijzonderheden in de procedure?:

De geldigheid van de offerte is 3 + 6 maanden (bereidstellingsprovisie) vanaf de aanvraagdatum.

Zijn er wijzigingen tov de huidige offertetermijnen ed?:
nee
Is omzetten overeenkomst in vreemde valuta mogelijk?:
geen info
Hoe wordt de boeteregeling aangepast? Gaat de aanpassing ook gelden voor bestaande klanten?:

De boeteberekening blijft op dit moment ongewijzigd

Ingangsdatum van het
nieuwe MCD offerteproces:

21 mrt
Geldt er een overgangsregeling? Zo ja, wanneer gaat die in? Dienen zaken van te voren de overgangsdatum een BO te tekenen?:

Een bindende offerte voor lopende dossiers die 21 maart nog niet finaal akkoord zijn.

Wordt er eerst een io aangeboden?:
ja
Is er een verschil tussen een NHG en niet-NHG aanvraag?:
nee
Kan bij insturen van een compleet dossier ook direct een BO worden uitgebracht?:
nee
Moet deze IO getekend worden? Wat is de tekentermijn?:
ja, 3 weken
offerterente/dagrente/ dalrente? Is rente in de IO gelijk aan de rente in de BO?:

dagrente; rente is gelijk

Wordt er een indicatieve Esis afgegeven?:
nee
Welke velden worden gehanteerd voor de JKP? Worden de opgegeven kosten door de aanbieder gecontroleerd? Gelden er minimale waarden voor de opgegeven velden?:

1. taxatiekosten

2. kosten bouwkundige keuring

3. kosten bankgarantie

4. kosten zekerheden (bijv. levensverzekering)

5. kosten woonlastenbescherming (AOW, WW)

6. eenmalige premiestorting woonlasten

7. bemiddelingskosten t.b.v. de lening (incl. afhandelingskosten)

8. bemiddelingskosten t.b.v. aankoop woning (bijv. makelaarscourtage)

9. kosten opstalverzekering

10. kosten ORV

11. kosten inschrijving hypotheekregister

Wij gaan uit van de gegevens die de adviseur bij ons aanlevert en voeren hier geen controle op uit.

Wordt de IO getoetst op inkomen/bkr/ identiteit/fraude?:
Dienen voor zelfstandige inkomstenstukken aangeleverd te worden voor een IO?:
nee

 

Wat is de offertegeldigheid van de IO?:
3 maanden
Worden er annuleringskosten in rekening gebracht?:

Als de klant de gevraagde informatie en documenten binnen de geldigheidstermijn van 3 maanden aanlevert en het rente-aanbod (IO) verlengt zonder dat er op dat moment een finaal akkoord is en de aanvraag wordt door ons tijdens de verlengingsperiode afgewezen, zijn geen annuleringskosten verschuldigd. • Als de klant de hypotheekaanvraag annuleert tijdens de verlengingsperiode zijn, net als nu, annuleringskosten verschuldigd.

Is de IO verlengbaar?:

3 maanden

Geldt er een termijn om de stukken in te sturen?:

Om het aanvraagproces binnen de geldigheidstermijn van 3 maanden te kunnen afronden, moeten wij de gevraagde informatie en documenten uiterlijk 4 weken voor de einddatum van die geldigheidstermijn hebben ontvangen.  Als uw klant daarna binnen de geldigheidstermijn van 3 maanden wil passeren, raden wij aan om uiterlijk 5 werkdagen voor deze einddatum het getekende hypotheekaanbod (BO) terug te sturen.

Wordt er een BO uitgebracht als de IO nog 2 weken of korter geldig is?:

Nee. Om de klant voldoende tijd te geven voor de bedenktijd en ook nog te passeren brengen wij vanaf 3 weken voor het verstrijken van de geldigheid geen hypotheekaanbod (BO) meer uit.

Hoeveel bedraagt de tekentermijn van de BO(bedenktijd)?:
geen tekentermijn; tot einde geldigheid de mogelijkheid om de BO getekend terug te sturen
Kan er een gewijzigde Esis worden aangevraagd?:
alleen bij een gewijzigde BO
Zijn er bijzonderheden in de procedure?:
nee
Zijn er wijzigingen tov de huidige offertetermijnen ed?:
nee
Is omzetten overeenkomst in vreemde valuta mogelijk?:
nee
Hoe wordt de boeteregeling aangepast? Gaat de aanpassing ook gelden voor bestaande klanten?:

boeteregeling wordt niet aangepast

Ingangsdatum van het
nieuwe MCD offerteproces:

Dit is nog niet besloten, de MCD implementatie zal waarschijnlijk in mei 2016 worden ingevoerd.

Geldt er een overgangsregeling? Zo ja, wanneer gaat die in? Dienen zaken van te voren de overgangsdatum een BO te tekenen?:

Ja er geldt een overgangsregeling. Wanneer deze in gaat is afhankelijk van onze introductiedatum MCD. Oude offertes volgen het oude proces. Alleen als er een wijziging is ´verhuizen´ de aanvragen naar het nieuwe proces. Er wordt dan geen renteaanbod aangemaakt maar wel een offerte (bo). Nieuwe aanvragen volgen het nieuwe proces.

Wordt er eerst een io aangeboden?:

Zodra de MCD bij ons is ingevoerd zal er een IO worden aangeboden. Bij ons heet het een renteaanbod.

Is er een verschil tussen een NHG en niet-NHG aanvraag?:

Hier is op basis van de MCD geen verschil in.

Kan bij insturen van een compleet dossier ook direct een BO worden uitgebracht?:

Nee, er wordt altijd eerst een renteaanbod uitgebracht.

Moet deze IO getekend worden? Wat is de tekentermijn?:

Ja, tekentermijn is 3 weken.

offerterente/dagrente/ dalrente? Is rente in de IO gelijk aan de rente in de BO?:

Voor alle producten van Attens Hypotheken, Tellius Hypotheken en Syntrus Achmea geldt dat de rente in het IO gelijk is aan de passeerrente. Dit met uitzondering van de Syntrus Achmea Comfort Hypotheek, hier is nu een dagrentegarantie van toepassing en dat blijft ook zo.

Wordt er een indicatieve Esis afgegeven?:
Nee, het Esis wordt bij de offerte afgegeven
Welke velden worden gehanteerd voor de JKP? Worden de opgegeven kosten door de aanbieder gecontroleerd? Gelden er minimale waarden voor de opgegeven velden?:

Kosten NHG

      Kosten advies afsluiten hypotheek

      Kosten bemiddeling hypotheek

      Taxatiekosten

      Kosten bouwkundige keuring

      Kosten registratie kadaster

      Premie opstalverzekering

      Premie ORV

      Premie levensverzekering

Het intermediair heeft brengplicht, HDN standaard is van toepassing Kosten worden in principe niet gecontroleerd door de aanbieder

Wordt de IO getoetst op inkomen/bkr/ identiteit/fraude?:
Dienen voor zelfstandige inkomstenstukken aangeleverd te worden voor een IO?:
nee

 

Wat is de offertegeldigheid van de IO?:

Voor de IO geldt een tekentermijn van 3 weken, na ondertekenen zijn de geldigheidsduren als volgt:

- Syntrus Basis Hypotheek  4 maanden

- Syntrus Comfort Hypotheek  9 maanden

- Tellius Toekomstvast Hypotheek 6 maanden

- Attens Hypotheek   4 maanden

Voor de IO geldt een tekentermijn van 3 weken, na ondertekenen zijn de geldigheidsduren als volgt:

- Syntrus Basis Hypotheek  4 maanden

- Syntrus Comfort Hypotheek  9 maanden

- Tellius Toekomstvast Hypotheek 6 maanden

- Attens Hypotheek   4 maanden

Worden er annuleringskosten in rekening gebracht?:

Als de consument annuleert nadat de BO is ondertekend zijn er annuleringskosten verschuldigd, deze bedragen 0,5% van de hoofdsom exclusief overbruggingskrediet.

Is de IO verlengbaar?:

Neen, de bovengenoemde geldigheidsduren zijn niet verlengbaar.

Geldt er een termijn om de stukken in te sturen?:

Ja, de uiterste termijn wordt in het renteaanbod opgenomen. Deze ligt 29 dagen voor het verlopen van het renteaanbod

Wordt er een BO uitgebracht als de IO nog 2 weken of korter geldig is?:

Nee, uiterste datum om een offerte (BO) uit te brengen is 21 dagen

Hoeveel bedraagt de tekentermijn van de BO(bedenktijd)?:
14 dagen
Kan er een gewijzigde Esis worden aangevraagd?:

Als er een wijziging nodig is tussen uitbrengen offerte en het tekenen hiervan (of erna) kan hiervoor een verzoek worden ingediend (per mail)

Zijn er bijzonderheden in de procedure?:

Wij gaan ervan uit dat wij marktconform opereren, dus wat dat betreft geen bekende bijzonderheden in de procedure.

Zijn er wijzigingen tov de huidige offertetermijnen ed?:

Ja, de Syntrus Achmea Comfort Hypotheek is niet meer te verlengen, maar standaard 9 maanden geldig. De Syntrus Achmea Basis Hypotheek wordt standaard 4 maanden geldig. De offertetermijnen bij de ander labels blijven ongewijzigd.

Is omzetten overeenkomst in vreemde valuta mogelijk?:

Neen, dit is niet mogelijk.

Hoe wordt de boeteregeling aangepast? Gaat de aanpassing ook gelden voor bestaande klanten?:

Nee, is al MCD proof

Ingangsdatum van het
nieuwe MCD offerteproces:

Dit is nog niet besloten, de MCD implementatie zal waarschijnlijk in mei 2016 worden ingevoerd.

Geldt er een overgangsregeling? Zo ja, wanneer gaat die in? Dienen zaken van te voren de overgangsdatum een BO te tekenen?:

Ja er geldt een overgangsregeling. Wanneer deze in gaat is afhankelijk van onze introductiedatum MCD. Oude offertes volgen het oude proces. Alleen als er een wijziging is ´verhuizen´ de aanvragen naar het nieuwe proces. Er wordt dan geen renteaanbod aangemaakt maar wel een offerte (bo). Nieuwe aanvragen volgen het nieuwe proces.

Wordt er eerst een io aangeboden?:

Zodra de MCD bij ons is ingevoerd zal er een IO worden aangeboden. Bij ons heet het een renteaanbod.

Is er een verschil tussen een NHG en niet-NHG aanvraag?:

Hier is op basis van de MCD geen verschil in.

Kan bij insturen van een compleet dossier ook direct een BO worden uitgebracht?:

Nee, er wordt altijd eerst een renteaanbod uitgebracht.

Moet deze IO getekend worden? Wat is de tekentermijn?:

Ja, tekentermijn is 3 weken.

offerterente/dagrente/ dalrente? Is rente in de IO gelijk aan de rente in de BO?:

Voor alle producten van Attens Hypotheken, Tellius Hypotheken en Syntrus Achmea geldt dat de rente in het IO gelijk is aan de passeerrente. Dit met uitzondering van de Syntrus Achmea Comfort Hypotheek, hier is nu een dagrentegarantie van toepassing en dat blijft ook zo.

Wordt er een indicatieve Esis afgegeven?:
Nee, het Esis wordt bij de offerte afgegeven
Welke velden worden gehanteerd voor de JKP? Worden de opgegeven kosten door de aanbieder gecontroleerd? Gelden er minimale waarden voor de opgegeven velden?:

Kosten NHG

      Kosten advies afsluiten hypotheek

      Kosten bemiddeling hypotheek

      Taxatiekosten

      Kosten bouwkundige keuring

      Kosten registratie kadaster

      Premie opstalverzekering

      Premie ORV

      Premie levensverzekering

Het intermediair heeft brengplicht, HDN standaard is van toepassing Kosten worden in principe niet gecontroleerd door de aanbieder

Wordt de IO getoetst op inkomen/bkr/ identiteit/fraude?:
Dienen voor zelfstandige inkomstenstukken aangeleverd te worden voor een IO?:
nee

 

Wat is de offertegeldigheid van de IO?:

Voor de IO geldt een tekentermijn van 3 weken, na ondertekenen zijn de geldigheidsduren als volgt:

- Syntrus Basis Hypotheek  4 maanden

- Syntrus Comfort Hypotheek  9 maanden

- Tellius Toekomstvast Hypotheek 6 maanden

- Attens Hypotheek   4 maanden

Voor de IO geldt een tekentermijn van 3 weken, na ondertekenen zijn de geldigheidsduren als volgt:

- Syntrus Basis Hypotheek  4 maanden

- Syntrus Comfort Hypotheek  9 maanden

- Tellius Toekomstvast Hypotheek 6 maanden

- Attens Hypotheek   4 maanden

Worden er annuleringskosten in rekening gebracht?:

Als de consument annuleert nadat de BO is ondertekend zijn er annuleringskosten verschuldigd, deze bedragen 0,5% van de hoofdsom exclusief overbruggingskrediet.

Is de IO verlengbaar?:

Neen, de bovengenoemde geldigheidsduren zijn niet verlengbaar.

Geldt er een termijn om de stukken in te sturen?:

Ja, de uiterste termijn wordt in het renteaanbod opgenomen. Deze ligt 29 dagen voor het verlopen van het renteaanbod

Wordt er een BO uitgebracht als de IO nog 2 weken of korter geldig is?:

Nee, uiterste datum om een offerte (BO) uit te brengen is 21 dagen

Hoeveel bedraagt de tekentermijn van de BO(bedenktijd)?:
14 dagen
Kan er een gewijzigde Esis worden aangevraagd?:

Als er een wijziging nodig is tussen uitbrengen offerte en het tekenen hiervan (of erna) kan hiervoor een verzoek worden ingediend (per mail

Zijn er bijzonderheden in de procedure?:

Wij gaan ervan uit dat wij marktconform opereren, dus wat dat betreft geen bekende bijzonderheden in de procedure.

Zijn er wijzigingen tov de huidige offertetermijnen ed?:

Ja, de Syntrus Achmea Comfort Hypotheek is niet meer te verlengen, maar standaard 9 maanden geldig. De Syntrus Achmea Basis Hypotheek wordt standaard 4 maanden geldig. De offertetermijnen bij de ander labels blijven ongewijzigd.

Is omzetten overeenkomst in vreemde valuta mogelijk?:

Neen, dit is niet mogelijk.

Hoe wordt de boeteregeling aangepast? Gaat de aanpassing ook gelden voor bestaande klanten?:

Nee, is al MCD proof

Ingangsdatum van het
nieuwe MCD offerteproces:

5 april
Geldt er een overgangsregeling? Zo ja, wanneer gaat die in? Dienen zaken van te voren de overgangsdatum een BO te tekenen?:

Hoe gaan we om met lopende aanvragen?

Een aanvraag die voor 5 april door ons is ontvangen, zal het huidige proces blijven volgen. Wanneer een offerte uit het huidige proces wordt geannuleerd en er een nieuwe offerte wordt aangevraagd op of na 5 april, dan volgt deze nieuwe aanvraag het nieuwe proces. Hebben wij een aanvraag op of na 5 april a.s. ontvangen? Dan geldt het nieuwe proces met de HUP, gevolgd door een bindende offerte. Moet een offerte aangepast worden van een aanvraag die vóór 5 april is ingediend? Dan blijft het oude proces van kracht.

Wordt er eerst een io aangeboden?:

ja Vanaf 5 april a.s. werkt BLG Wonen met Hypotheek Uitgangspunten (HUP). In de HUP is een rentereservering, een voorbeeldofferte en een overzicht opgenomen van alle benodigde documenten voor het uitbrengen van een bindende offerte.

Is er een verschil tussen een NHG en niet-NHG aanvraag?:

MCD verandert niets aan de eventueel huidige verschillen tussen NHG en niet-NHG dossiers.

Kan bij insturen van een compleet dossier ook direct een BO worden uitgebracht?:

Er moet altijd een Hypotheek uitgangspunten (HUP) worden uitgebracht, maar deze hoeft niet door de klant ondertekend te worden indien het dossier compleet wordt binnen de tekentermijn van de HUP. De adviseur dient wel schriftelijk te verzoeken tot opstarten van dossiercontrole, indien er geen getekende HUP wordt ingestuurd.

Moet deze IO getekend worden? Wat is de tekentermijn?:

[vc_accor

ja De HUP is twee weken geldig vanaf de datum dat de HUP is uitgebracht. Dit betekent dat uw klant twee weken de tijd heeft om deze te ondertekenen en naar ons terug te sturen. Deze termijn kan met veertien dagen verlengd worden. Is het dossier binnen twee weken compleet (eventueel verlengd met twee weken)? Dan hoeft de klant de HUP niet te ondertekenen. Wij beoordelen dan het dossier en bepalen of we een bindende offerte kunnen uitbrengen

dion collapsible="yes" disable_keyboard="" active_tab="false"]

ja

De HUP is twee weken geldig vanaf de datum dat de HUP is uitgebracht. Dit betekent dat uw klant twee weken de tijd heeft om deze te ondertekenen en naar ons terug te sturen. Deze termijn kan met veertien dagen verlengd worden. Is het dossier binnen twee weken compleet (eventueel verlengd met twee weken)? Dan hoeft de klant de HUP niet te ondertekenen. Wij beoordelen dan het dossier en bepalen of we een bindende offerte kunnen uitbrengen

[/vc_accordion]

offerterente/dagrente/ dalrente? Is rente in de IO gelijk aan de rente in de BO?:

Ja, hierin verandert niets vanuit implementatie MCD.

Wordt er een indicatieve Esis afgegeven?:
Nee, de Esis is onderdeel van de Bindende offerte.
Welke velden worden gehanteerd voor de JKP? Worden de opgegeven kosten door de aanbieder gecontroleerd? Gelden er minimale waarden voor de opgegeven velden?:

De HDN velden worden gehanteerd voor de JKP. De kosten worden niet gecontroleerd, de adviseur is verantwoordelijk voor het aanleveren van de juiste bedragen. Er gelden geen minimale bedragen.

Wordt de IO getoetst op inkomen/bkr/ identiteit/fraude?:
Dienen voor zelfstandige inkomstenstukken aangeleverd te worden voor een IO?:
ja

 

Wat is de offertegeldigheid van de IO?:

Vanaf de aanvraagdatum van de HUP is de rentereservering drie maanden geldig. Deze is met maximaal zes maanden te verlengen, wanneer er bereidstellingsprovisie wordt betaald. Passeert de hypotheekakte binnen drie maanden na aanvraag? Dan hoeft een klant geen bereidstellingsprovisie te betalen. Stijgt de rente boven het niveau van het in de offerte genoemde percentage? Dan brengen wij vanaf de vierde maand een bereidstellingsprovisie van 0,25% per (deel van een) maand in rekening.

Worden er annuleringskosten in rekening gebracht?:

Nee

Is de IO verlengbaar?:

ja Deze is met maximaal zes maanden te verlengen, wanneer er bereidstellingsprovisie wordt betaald. Passeert de hypotheekakte binnen drie maanden na aanvraag? Dan hoeft een klant geen bereidstellingsprovisie te betalen. Stijgt de rente boven het niveau van het in de offerte genoemde percentage? Dan brengen wij vanaf de vierde maand een bereidstellingsprovisie van 0,25% per (deel van een) maand in rekening.

Geldt er een termijn om de stukken in te sturen?:

De geldigheid van de offerte is 3 + 6 maanden (bereidstellingsprovisie) vanaf de aanvraagdatum.

Wordt er een BO uitgebracht als de IO nog 2 weken of korter geldig is?:

De aanvraag dient 4 weken voor verstrijken van de geldigheid compleet te zijn.

Hoeveel bedraagt de tekentermijn van de BO(bedenktijd)?:

Nadat  we de bindende hypotheekofferte hebben uitgebracht, heeft een klant veertien dagen bedenktijd. Deze termijn kan niet worden verlengd.

Kan er een gewijzigde Esis worden aangevraagd?:

Ja, dit betekent dat er een gewijzigde offerte + ESIS wordt verstrekt.

Zijn er bijzonderheden in de procedure?:
nee
Zijn er wijzigingen tov de huidige offertetermijnen ed?:

De geldigheid van de offerte is 3 + 6 maanden (bereidstellingsprovisie) vanaf de aanvraagdatum.

Is omzetten overeenkomst in vreemde valuta mogelijk?:
nee
Hoe wordt de boeteregeling aangepast? Gaat de aanpassing ook gelden voor bestaande klanten?:
boeteregeling wordt niet aangepast
Ingangsdatum van het
nieuwe MCD offerteproces:

21 mrt
Geldt er een overgangsregeling? Zo ja, wanneer gaat die in? Dienen zaken van te voren de overgangsdatum een BO te tekenen?:

Er is geen overgangsregeling. Lopende aanvragen waarbij al een offerte is uitgebracht voor 21 maart 2016, ontvangen vanaf 21 maart een gegeven finaal akkoord een BO. Dit BO dient ondertekend retour te worden gezonden.  Bij lopende aanvragen waarbij op 21 maart 2016 nog geen offerte is uitgebracht, ontvangen vanaf 21 maart een Indicatief Kredietvoorstel (rente-aanbod). Lopende aanvragen op 21 maart 2016 waarbij reeds een finaal akkoord is verstrekt ontvangen geen rente-aanbod of nieuw hypotheekaanbod, maar blijven het huidige proces volgen.

Wordt er eerst een io aangeboden?:

Ja, tenzij er sprake is van een overgang als voornoemd.

Is er een verschil tussen een NHG en niet-NHG aanvraag?:

Venn Hypotheken verstrekt op dit moment enkel niet-NHG hypotheken

Kan bij insturen van een compleet dossier ook direct een BO worden uitgebracht?:
nee
Moet deze IO getekend worden? Wat is de tekentermijn?:
ja, 3 weken
offerterente/dagrente/ dalrente? Is rente in de IO gelijk aan de rente in de BO?:

laagste rente bij rente bij passeren, ja gelijk

Wordt er een indicatieve Esis afgegeven?:
Nee
Welke velden worden gehanteerd voor de JKP? Worden de opgegeven kosten door de aanbieder gecontroleerd? Gelden er minimale waarden voor de opgegeven velden?:

Kosten die in relatie tot de aanvraag. taxatiekosten, kosten bouwkundige keuring, borgtochtprovisie, bemiddelingskosten t.b.v. de lening (incl. afhandelingskosten), kosten opstalverzekering, kosten ORV, administratiekosten, kosten inschrijving ; hypotheekregister 2. controle wordt nog niet gedaan, wellicht op termijn, geen minimale waarden

Wordt de IO getoetst op inkomen/bkr/ identiteit/fraude?:
Dienen voor zelfstandige inkomstenstukken aangeleverd te worden voor een IO?:
nee

 

Wat is de offertegeldigheid van de IO?:

4 maanden vanaf datum IO

Worden er annuleringskosten in rekening gebracht?:
nee
Is de IO verlengbaar?:
nee
Geldt er een termijn om de stukken in te sturen?:

JA, de stukken dienen ten minste 4 weken voor  einddatum van de geldigheidstermijn van het ondertekende IO

Wordt er een BO uitgebracht als de IO nog 2 weken of korter geldig is?:
nee
Hoeveel bedraagt de tekentermijn van de BO(bedenktijd)?:
14 dagen
Kan er een gewijzigde Esis worden aangevraagd?:
nee
Zijn er bijzonderheden in de procedure?:
nee
Zijn er wijzigingen tov de huidige offertetermijnen ed?:
nee
Is omzetten overeenkomst in vreemde valuta mogelijk?:
nee
Hoe wordt de boeteregeling aangepast? Gaat de aanpassing ook gelden voor bestaande klanten?:
Bedrag waarover de uitstapkosten berekend worden: 1. Uitgangspunt is het bedrag dat u wenst af te lossen 2. Dit bedrag verminderen wij met het percentage dat u per jaar zonder kosten mag aflossen. Waarbij wij rekening houden met eventuele eerdere extra aflossingen in het lopende jaar 3. Dit levert een bedrag op waarover de uitstapkosten worden berekend.

Lees meer

Pagina 3 van 5
Berekening van de te betalen uitstapkosten: 4. Vervolgens berekenen we wat u had moeten betalen tot: • het einde van de rentevaste periode of • het einde van de looptijd van uw lening zou hebben betaald. Als deze korter is dan de resterende rentevaste periode.
Dit berekenen wij met het rentepercentage dat nu voor uw lening geldt. 5. Wij maken dezelfde berekening met de actuele rente die conform uw voorwaarden nu geldt voor een vergelijkbare hypotheek. Dit noemen wij de vergelijkingsrente. 6. Het verschil tussen deze twee bedragen is het bedrag dat wij nu niet ontvangen door de extra aflossing. 7. U betaalt het verschil in één keer aan ons terug, in plaats van over de resterende maanden van uw rentevaste periode of looptijd van uw lening. Daarom corrigeren we de uitstapkosten volgens een standaard manier naar beneden. Dit is het uiteindelijke bedrag aan uitstapkosten dat wij bij u in rekening brengen. ”

Ingangsdatum van het
nieuwe MCD offerteproces:

21 nnb
Geldt er een overgangsregeling? Zo ja, wanneer gaat die in? Dienen zaken van te voren de overgangsdatum een BO te tekenen?:
geen info
Wordt er eerst een io aangeboden?:
waarschijnlijk niet
Is er een verschil tussen een NHG en niet-NHG aanvraag?:
geen info
Kan bij insturen van een compleet dossier ook direct een BO worden uitgebracht?:
geen info
Wordt de IO getoetst op inkomen/bkr/ identiteit/fraude?:
Dienen voor zelfstandige inkomstenstukken aangeleverd te worden voor een IO?:
geen info
Wat is de offertegeldigheid van de IO?:
geen info
Worden er annuleringskosten in rekening gebracht?:
geen info
Is de IO verlengbaar?:
geen info
Geldt er een termijn om de stukken in te sturen?:
geen info
Wordt er een BO uitgebracht als de IO nog 2 weken of korter geldig is?:
geen info
Hoeveel bedraagt de tekentermijn van de BO(bedenktijd)?:
geen info
Kan er een gewijzigde Esis worden aangevraagd?:
geen info
Zijn er bijzonderheden in de procedure?:
geen info
Zijn er wijzigingen tov de huidige offertetermijnen ed?:
geen info
Is omzetten overeenkomst in vreemde valuta mogelijk?:
geen info
Hoe wordt de boeteregeling aangepast? Gaat de aanpassing ook gelden voor bestaande klanten?:
geen info
Ingangsdatum van het
nieuwe MCD offerteproces:

Uiterlijk in de zomer als de wet in werking treedt. Geldverstrekkers kunnen er voor kiezen om de NHG wijzigingen ivm MCD al toepassen.
Geldt er een overgangsregeling? Zo ja, wanneer gaat die in? Dienen zaken van te voren de overgangsdatum een BO te tekenen?:
geen info
Wordt er eerst een io aangeboden?:
geen info
Is er een verschil tussen een NHG en niet-NHG aanvraag?:
geen info
Kan bij insturen van een compleet dossier ook direct een BO worden uitgebracht?:
geen info
Wordt de IO getoetst op inkomen/bkr/ identiteit/fraude?:
Wat is de offertegeldigheid van de IO?:
geen info
Worden er annuleringskosten in rekening gebracht?:
geen info
Is de IO verlengbaar?:
geen info
Geldt er een termijn om de stukken in te sturen?:
geen info
Wordt er een BO uitgebracht als de IO nog 2 weken of korter geldig is?:
geen info
Hoeveel bedraagt de tekentermijn van de BO(bedenktijd)?:
geen info
Kan er een gewijzigde Esis worden aangevraagd?:
geen info
Zijn er bijzonderheden in de procedure?:
geen info
Zijn er wijzigingen tov de huidige offertetermijnen ed?:
geen info
Is omzetten overeenkomst in vreemde valuta mogelijk?:
geen info
Hoe wordt de boeteregeling aangepast? Gaat de aanpassing ook gelden voor bestaande klanten?:
geen info

 

Onderstaand kunt u het webinar van Hypotrust terugkijken. De onderwerpen die behandeld worden zijn de introductie van de MCD en de kansen in de oversluitmarkt.

Heeft u vragen n.a.v. het webinar dan kunt u deze sturen naar [email protected] Uw vragen worden dan zo snel mogelijk beantwoord.

 

Via onderstaand formulier kunt u de presentatie van Hypotrust opvragen:

write a comment

0 Comments

Nog geen reacties

Je kunt de eerst zijn om de discussie te starten.

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie achter laten.